NVDE blij met start Klimaatakkoord

23 februari 2018

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij met het startschot dat minister Wiebes vanmiddag gaf voor het Klimaatakkoord. Hij stuurde namens de ministeries van EZK, BZK, I&W en LNV een brief naar de Kamer over het proces dat gaat leiden tot het Klimaatakkoord.

De NVDE vindt de brief een krachtige basis om een klimaatakkoord uit te werken dat zorgt voor een historische CO2-reductie. De NVDE vertegenwoordigt meer dan duizend bedrijven die Nederland in één generatie klimaatneutraal willen maken en heeft veel zin om aan de slag te gaan.

De NVDE is het eens met de keuze voor ‘netto’ cijfers voor de sectoren, waarbij de slaagkans wordt meegerekend. Daardoor rekenen we ons niet rijk. Ook is het mooi dat de vijf sectortafels de opdracht krijgen om uit te werken hoe de hogere, Europese ambitie van 55 procent reductie in 2030 tot stand gebracht zou kunnen worden.

De NVDE is het er zeer mee eens dat kosteneffectiviteit wordt berekend met het oog op 2050. Daarmee mikken we op maatregelen die kosteneffectief zijn voor het uiteindelijke doel, in plaats van eerst in te zetten op aanpakken die weliswaar goedkoop zijn op de korte termijn, maar eindigen in een doodlopende straat.

De bulk van de gewenste tonnen CO2-reductie zal komen van de uitrol van bestaande technieken. Wiebes noemt hierbij terecht hernieuwbare energie, energie-efficiency en elektrisch vervoer. Bijvoorbeeld aardgasvrije wijken en opslag en conversie van energie staan terecht genoemd als belangrijke onderwerpen voor pilots en demonstratieprojecten.

Het streven om de afspraken zo concreet te maken dat het PBL ze kan doorrekenen is een must om meetbaar succes te behalen en op tijd te kunnen bijsturen.
Het door Wiebes genoemde tijdpad is ambitieus maar nodig: hij wil in de zomer al een akkoord op hoofdlijnen, en nadere uitwerking in de tweede helft van 2019.

De NVDE is blij met de genoemde voorzitters van de tafels en het Klimaatberaad. We wensen hen veel succes en staan in de startblokken om samen met hen en de ministeries stevige afspraken tot stand te helpen brengen.
Wiebes en zijn collega’s hebben met deze brief een mooie schaatsbaan neergelegd met een sterk ‘team Holland’ om dit klimaatakkoord te leiden. Let’s go!

Brief Eric Wiebes Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord


Misschien ook interessant