NVDE blij met SDE++ beschikkingen 2023

17 juni 2024

Op 17 juni publiceerde de minister van EZK de resultaten van de afgelopen openstellingsronde SDE++ in 2023. De NVDE is blij, omdat veel projecten voor hernieuwbare energie een beschikking hebben gekregen. Daarmee hebben ze recht op subsidie wanneer de inkomsten uit de verkoop van energie hun kosten niet volledig dekken. Vooraf vreesden velen dat ze niet aan de beurt zouden komen, omdat de subsidieregeling met een factor twee was overtekend. Maar enkele heel grote projecten voor het ondergronds opslaan van CO2 hebben zich teruggetrokken, waardoor er budget overbleef voor een groter aantal duurzame energieprojecten dan gedacht.

De NVDE legde de beschikkingen naast de aanvragen. Dat levert de volgende highlights op:

  • Voor ‘moleculen’ (groen gas en waterstof) en lage temperatuur warmte zijn er mooie cijfers: zeventig procent van de aanvragen is beschikt. Dit levert voor elk van deze technieken ruim 0,5 Mton CO2-reductie per jaar op, gedurende de looptijd van de projecten, dus 1 Mton in totaal.
  • Voor hoge temperatuur warmte-projecten is bijna de helft beschikt. Dit zijn vooral e-boilers. Dit levert 0,2 Mton CO2-reductie op.
  • Voor duurzame elektriciteit (zon en wind) is 95 procent beschikt. De CO2-impact is 0,36 Mton. De CO2-reductie is wat verminderd door het profieleffect: op sommige momenten hebben we al genoeg stroom van zon en/of wind om heel Nederland te voorzien.
  • CO2-opslag (CCS): in termen van CO2­-reductie is slechts 14 procent beschikt. Het grote project Aramis heeft zich uit deze SDE-ronde teruggetrokken. Dat was in z’n eentje goed voor bijna 4 Mton. De verwachting is dat dit project opnieuw een aanvraag zal indienen.

Misschien ook interessant