NVDE: blij met oproep Kamer voor extra realisatietijd hernieuwbare energie in SDE++

22 december 2022

De NVDE is blij met de aangenomen motie Grinwis c.s., die oproept om hernieuwbare energieprojecten één of twee jaar extra realisatietijd te geven in de SDE++. Momenteel lopen veel projecten vertraging op door lange juridische procedures, wachttijden bij de Raad van State en gestegen materiaalkosten. Reeds beschikte projecten in bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie en geothermie kunnen nu niet altijd binnen de SDE-termijn gerealiseerd worden.

Olof van der Gaag: “We kunnen ons geen vertraging veroorloven bij hernieuwbare energieprojecten, daarom zijn we blij met deze breed gesteunde Kamermotie. En dit wijst wederom op de noodzaak om de proceduretijd drastisch in te korten voor energieprojecten. We hebben snel veel extra hernieuwbare energie nodig gezien de huidige energiecrisis en onze grote afhankelijkheid van fossiele import.”

Vandaag zijn ook andere belangrijke moties aangenomen voor de energietransitie, hierbij een selectie:

  • De motie van Pieter Grinwis (CU), Silvio Erkens (VVD), Raoul Boucke (D66) en Henri Bontenbal (CDA) die oproept om de industrie te wijzen op mogelijkheid, noodzakelijkheid en aantrekkelijkheid van flexibel gebruik van het elektriciteitsnet.
  • De motie van Joris Thijssen (PvdA) en Suzanne Kröger (GL) om een klimaatneutrale normering van emissievrije installaties in de industrie mee te nemen als mogelijke maatregel.
  • De motie van Silvio Erkens (VVD) en Raoul Boucke (D66) die oproept het streefdoel voor de nationale productie van waterstof te verhogen naar 8GW in 2032.
  • De motie van Raoul Boucke (D66) en Silvio Erkens (VVD) over de uitrol van elektrolyse programmatische aanpak.
  • De motie van Suzanne Kröger (GL) en Joris Thijssen (PvdA) over al eerder via een alternatieve weg omgevingsdiensten toegang geven tot de energieverbruiksgegevens van bedrijven.

Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?