nieuws

 

Industrie moet het hebben van zon, wind en biomassa

Wat is de effectiefste manier voor de industrie om de CO2-uitstoot te minimaliseren? “Er is geen gouden bullet”, zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). De NVDE vertegenwoordigt ruim duizend bedrijven die op een of andere wijze bijdragen aan duurzame oplossingen. Niet alleen stroomproducenten, maar bijvoorbeeld ook Tesla, […]

Lees meer
 

Veel gezondheidswinst mogelijk door oude houtketels en -kachels sneller te vervangen

De uitstoot van fijnstof daalt ondanks een toenemende warmteproductie. Dat is een belangrijke conclusie uit het ‘Kennisdocument Houtstook in Nederland’, dat RVO gisteren publiceerde. Het vervangen van oudere kachels en open haarden door modernere en schonere, leidt tot minder uitstoot van fijnstof, ondanks de toenemende energieopwekking. Een voorbeeld: een moderne houtgestookte ketelinstallatie die duizenden woningen […]

Lees meer
 

Helga van Leur voorspelt energierijk weer

Helga van Leur, weervrouw, presenteert het tweede energieweerbericht voor de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Het wordt energierijk weer! Komend weekend wordt er naar verwachting twee keer zoveel zonne- en windenergie opgewekt als gemiddeld. Helga van Leur interviewt windenergiecoöperatie Meerwind in de Haarlemmermeer.           Vorige week maakte ze het eerste energieweerbericht […]

Lees meer
 

Marc van der Linden, voorzitter Netbeheer Nederland: klanten krijgen de regie in de energietransitie

Netbeheerders gaan inzetten op het verzwaren van netten, het voorspellen van vraag en aanbod en het voorkomen van uitval. En ze moeten klanten in de gelegenheid stellen om hun eigen keuzes te maken, vindt Marc van der Linden, voorzitter van Netbeheer Nederland en CEO van Stedin. “Ik denk in een paar innovatiegolven. Ik denk dat […]

Lees meer
 

Green Deal ‘Decentrale Duurzame Technieken’ zorgt voor opleidingsplekken

Dinsdag 4 september is de Green Deal ‘Decentrale Duurzame Technieken’ getekend die gaat zorgen voor voldoende opleidingsplekken voor installateurs van warmtepompen, en in de toekomst ook van pelletkachels, zonneboilers en biomassaketels. De Green Deal werd ondertekend door Minister Wiebes en verschillende partijen uit de installatiebranche en duurzame warmtetechnieken, waaronder NVDE. Na de ondertekening werd een […]

Lees meer
 

Succes klimaattafels staat of valt met verdeling van de kosten

Olof van der Gaag over de spannendste vraag voor de ‘klimaattafelaars’: wie betaalt en hoe regel je dat? We zullen hier een redelijke balans in moeten vinden. Dat kan weleens bepalend zijn voor het succes van het klimaatakkoord en voor de bereidheid van alle deelnemers (van industrie tot NGO’s) om voor de Kerst inderdaad hun […]

Lees meer
 

Antoinette Laan (VVD) bezoekt windpark Wieringermeer

Antoinette Laan, Kamerlid voor de VVD, en haar medewerker Joey Engelen brachten op 30 augustus een bezoek aan windpark Wieringermeer van Nuon. De NVDE vergezelde hen. Dit windpark in aanbouw wordt het grootste van Nederland met een totale capaciteit van 300 MW. Bijzonder is de ontstaansgeschiedenis:  De ontwikkeling van dit windmolenpark startte 10 jaar geleden […]

Lees meer
 

Helga van Leur presenteert energieweerberichten van NVDE

Helga van Leur, weervrouw, presenteert het eerste energieweerbericht voor de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) met een interview met het zonne-energieproject de Zonnewijde in Breda. Het tweede wordt op donderdag 6 september verspreid, en bevat behalve het energieweerbericht een interview met vertegenwoordigers van Meerwind in de Haarlemmermeer.       Het tweede energieweerberichtwordt op donderdag […]

Lees meer
 

Schijn bedriegt: In CO2-reductie is Nederland kampioen achterblijven

Opinie artikel van Olof van der Gaag, gepubliceerd in Trouw. Berichten over de schonere economie geven een vertekend beeld. De CO2-reductie loopt achter, schrijft Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De Nederlandse economie werd het afgelopen jaar sterker én schoner: de economische groei was bijna 3 procent terwijl de CO2-uitstoot afnam met […]

Lees meer