nieuws

 

Vacature NVDE: Public Affairs-professional Duurzame Mobiliteit

De NVDE zoekt versterking op het terrein van duurzame mobiliteit (0,8 fte) met een initiatiefrijke public affairs-professional. Deze persoon zal intensief samenwerken met de voorzitter en collega’s van de NVDE, en met commissies en werkgroepen die binnen de NVDE actief zijn. Over de functie: Je werkt samen met de NVDE-leden aan verduurzaming van mobiliteit en […]

Lees meer
 

Uitgaven miljoenennota als fruitschaal

Hoeveel kost dat nou, klimaatbeleid? Dit zijn de Rijksuitgaven 2024 uit de miljoenennota gevisualiseerd als fruit: meloenen voor zorg en sociale zekerheid en wederom een fraaie abrikoos voor klimaat. Dit plaatje laat zien dat we die uitgaven prima kunnen dragen. Uitgaven aan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Veiligheid en Justitie en defensie zijn flink gestegen. We […]

Lees meer
 

NVDE: Klimaatdoelen 2030 binnen bereik als we blijven doorrennen

De klimaatdoelen voor 2030 zijn binnen bereik, als de beleidsvoornemens worden vertaald in krachtige wetten en regels en voortvarend worden uitgevoerd, zoals rekeningrijden en het verplichten van warmtepompen. Dat blijkt uit de voorlopige Klimaat- en Energieverkenning (KEV) die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag op Prinsjesdag publiceerde. In één jaar is het ‘CO2-beleidsgat’ fors […]

Lees meer
 

Geslaagde werkbezoeken voor provinciale statenleden op de Open Energiedag

Het Regioteam Energietransitie (NVDE, Holland Solar en Energie-NL) organiseerde tijdens de Open Energiedag drie werkbezoeken voor Provinciale Statenleden in Noord-Brabant, Groningen en Noord-Holland. NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: “Op deze manier maken de Statenleden kennis met de energietransitie in de praktijk en krijgen ze alle mogelijkheid om inspiratie op te doen, vragen te stellen en […]

Lees meer
 

Ruim 7000 bezoekers bij de Open Energiedag op zaterdag 16 september 2023

Meer dan 7000 bezoekers namen vandaag tijdens de derde Open Energiedag een kijkje bij ruim zestig duurzame energieprojecten, verspreid door het land. Minister Rob Jetten opende de dag bij energiecoöperatie WPN in Nijmegen. Jetten: “Er zijn veel plekken waar je tijdens de Open Energiedag op bezoek kan gaan. Ik hoop dat duizenden Nederlanders dat doen […]

Lees meer
 

Rondetafelgesprek Verduurzaming van de woningvoorraad en aanpak energiearmoede

De NVDE neemt deel aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 14 september over de verduurzaming van de woningvoorraad en de aanpak van energiearmoede. Bekijk de inbreng van Olof van der Gaag hier terug. Energiearmoede is een groeiend probleem. Honderdduizenden mensen kunnen hun energierekening alleen omlaag krijgen als hun woning ingrijpend wordt verbeterd. Dat kunnen […]

Lees meer
 

Rondetafelgesprek Economische gevolgen stikstofproblematiek

De NVDE neemt deel aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 13 september over de economische gevolgen van de stikstofproblematiek. Kijk hier naar de inbreng van NVDE-voorzitter Olof van der Gaag. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie onderkent het enorme belang van natuurbescherming en wil daar een bijdrage aan leveren. Naast natuurherstel en economische groei […]

Lees meer
 

Verduurzaming warmtenetten verdient meer SDE-budget

Om onze warmtenetten te voorzien van voldoende duurzame bronnen moeten de komende tijd nieuwe warmteprojecten worden gerealiseerd, die samen bijna 25 petajoule opwekken. Onderzoek van CE Delft laat zien dat die projecten in voorbereiding zijn maar dat er méér SDE-budget nodig is dan voorlopig wordt voorzien. Daarnaast moeten diverse praktische knelpunten worden opgelost. “De warmtetransitie […]

Lees meer
 

Overzicht concept-verkiezingsprogramma’s klimaat- & energie-paragrafen

De afgelopen weken hebben een aantal politieke partijen hun concept-verkiezingsprogramma’s gedeeld. De NVDE heeft de relevante passages die raken aan de klimaat- en energietransitie op een rij gezet. De volledige analyse vind je hier: 20230920 verkiezingsmonitor blad 1-2023 en 20230914 verkiezingsmonitor blad 2-2023 Klimaat- en energie-onderwerpen komen bij alle partijen in de concept-verkiezingsprogramma’s duidelijk naar voren. […]

Lees meer