Nieuw lid NVDE: Veolia: water, afval en energiemanagement

7 mei 2020

Veolia biedt, met bijna 178.000 medewerkers wereldwijd, technologische oplossingen op basis van onderhoud, beheer en efficiency binnen de werkvelden energie, water en afval. Onze focusgebieden in Nederland zijn Energietransitie en Circulaire Economie. Veolia is lid geworden van de NVDE om samen met hen en andere partners samen te werken om de volgende stappen mogelijk te maken binnen de energietransitie.

“Ik ben heel blij dat Veolia lid is geworden,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Veolia’s expertise is zeer welkom, onder andere op het gebied van de verduurzaming van industriële warmte, want daar liggen nog forse uitdagingen. Ook kan Veolia bijdragen aan het vinden van dwarsverbanden tussen de energietransitie en de circulaire economie.”

Veolia implementeert en ontwerpt, met bijna 178.780 medewerkers wereldwijd, water, afval en energiemanagement oplossingen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van steden en industrieën. Onze focusgebieden in Nederland zijn Energietransitie en Circulaire Economie. Binnen de energietransitie kijkt Veolia in Nederland specifiek naar gebouwgebonden installaties, industrial utilities en stadsverwarmingsnetwerken, maar onderzoeken we ook de mogelijkheden en stappen die gezet moeten worden voor Ecodistricten en Eco-Industrial Parks. Samen met onze klanten en partners kijken we naar de meest gunstige technologische economisch haalbare ketenoplossingen binnen de energietransitie. Bij de implementatie maken we gebruik van de best beschikbare toepasbare technologieën en zorgen we ervoor dat alle systemen zo efficiënt mogelijk met elkaar samenwerken, er zo min mogelijk energie verloren gaat en waarborgen we daarbij continuïteit en comfort voor de werkomgeving. Alle energiediensten worden aangeboden op basis van kwalitatief hoogwaardig onderhoud, beheer met daarnaast energiemonitoring (meten is weten) en advisering bij het voldoen en blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Samen met de NVDE en andere partners willen we werken aan de technologie maar ook kijken naar de randvoorwaarden die nodig zijn om de volgende stappen mogelijk te maken binnen de energietransitie.


Misschien ook interessant