Nationaal Groenfonds staat open voor innovatieve duurzame energieprojecten

9 november 2016

Van een bio-energiecentrale in Ede, die warm water levert uit resthout aan scholen en woningen op Kenniscampus Ede tot de ombouw van mestvergisters tot innovatieve co-vergisters op de Dairy Campus in Leeuwarden. Het Nationaal Groenfonds financiert ook duurzame energieprojecten. We spraken met Willem Meijers van het fonds die kort toelicht welke projecten in aanmerking komen voor financiering.

Wie Nationaal Groenfonds zegt moet vooral denken aan investeringen in natuur en landschap. Daar is het fonds ook heel succesvol in, legt Meijers uit. “We zijn opgericht in 1994 met het doel om de ecologische hoofdstructuur in natuur en landschap te financieren en hebben op dat gebied meer dan 700 miljoen aan financieringen uitstaan.

Verwaarden van reststromen

Omdat het Groenfonds daarbij een uitgebreid netwerk heeft opgebouwd, en veel ervaring heeft op het snijvlak van duurzaam overheidsbeleid en uitvoering, is daarom gekeken hoe die competenties kunnen worden ingezet voor andere groene projectfinancieringen, bijvoorbeeld in projecten die bijdragen aan verbetering van bodem, lucht, water en biodiversiteit. Meijers: “Hoe kun je bijvoorbeeld reststromen uit de natuur beter verwaarden? Nou, door er warmte mee te produceren. Zo zijn we in 2009 begonnen met investeren in houtgestookte warmtecentrales. Sinds 2011 financieren we de eerste volledige centrale in het Groningse Marum. Hier is voor het eerst snoeihout, dat vrijkwam bij onderhoud van elzenwallen, gebruikt om warmte mee te produceren. De opbrengst van deze kleine, maar slim vormgegeven centrale gaat naar het gemeentehuis, het zwembad, de voetbalvereniging en het bejaardenhuis in Marum.”

Van daaruit is het Nationaal Groenfonds zijn investeringsbeleid verder gaan verbreden naar duurzame energieprojecten, aldus Meijers. “We zijn verder gaan kijken naar investeringen in vergistingscentrales en een houtgestookte warmtecentrale in Ede. Inmiddels kijken we, bijvoorbeeld, ook naar zonneprojecten en de opwaardering van biogas naar groen gas. We trekken daarbij soms samen met provinciale financieringsfondsen op. De meeste SDE-projecten kunnen wel de bank vinden die een gedeelte wil financieren, maar vaak niet het benodigde risicodragende vermogen vinden. Dan zijn wij vaak van de partij.”

Revolverend fonds

Het Nationaal Groenfonds beheert mede een investeringsfonds van 60 miljoen euro. Dat bedrag is opgebouwd uit de geaccumuleerde winst sinds de oprichting in 1994. Het fonds geeft geen subsidies, maar verstrekt (risicodragenden) financiering voor investeringen in ‘groen en duurzaamheid’. Dat investeringsfonds is ‘revolverend’, hetgeen betekent dat de fondsen uit de business case moeten kunnen worden terugbetaald. “Dat geld kunnen we opnieuw inzetten voor nieuwe financiering  aan nieuwe natuur- en landschapsprojecten. Of voor meer duurzame energie in Nederland”, legt Meijers uit.

Criteria

Wanneer kom je als duurzaam energieproject in aanmerking voor de groene financiering van het fonds? “Uitgangspunt bij onze financiering is dat het project een meerwaarde moet opleveren voor natuur en landschap”, legt Meijers uit. “Het kan bijvoorbeeld gaan om innovatieve projecten op het gebied van verwerking van reststromen uit natuur en landschap of duurzame energieprojecten met een duidelijke link met natuur en landschap.”

Maar, zo benadrukt Meijers, het fonds kijkt niet alleen strikt naar deze link met natuur en landschap. “We zijn ook geïnteresseerd in projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie. We kijken hoe we projecten kunnen versnellen en verbinden. Er ligt een hele wereld open in duurzame energie. We kijken, bijvoorbeeld, ook  naar projecten die efficiënter omgaan met middelen of die de uitstoot van CO2 beperken. Door slim projecten te koppelen kunnen we gezamenlijk een deel van de klimaatopgave realiseren. Onze rol hierbij is dan ook die van aanjager.”

Gezien het vermogen richt het fonds zich minder op hele grote projecten. Een groot windpark op zee, bijvoorbeeld, zal minder snel bij het Groenfonds aankloppen. “Zij hebben doorgaans rechtstreeks toegang tot financiële markten”, licht Meijers toe. “Middelgrote en kleinere  windmolenprojecten, kunnen wel weer bij ons aankloppen. Zeker als ze sociaal helemaal zijn ingebed. Door zich te richten op de thema´s bodem, water, lucht en biodiversiteit, en op ´verbinden´ en ´versnellen´ wordt een investering voor het Groenfonds extra interessant als deze een combinatie brengt met andere ecologische doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van wateropvang of duurzame mobiliteit.”

Meer weten over de mogelijkheden van het Nationaal Groenfonds? Kijk op www.nationaalgroenfonds.nl

 

 

 

 


Misschien ook interessant