Motivaction: mensen met duurzame maatregelen maken zich minder zorgen over hun energierekening

21 juni 2024

Huishoudens met zonnepanelen, warmtepompen en woningisolatie hebben minder zorgen over hun energierekening: minder dan een derde maakt zich zorgen. Ruim zeventig procent van de zonnepanelen-bezitters heeft dankzij de panelen minder zorgen over de energierekening, bij warmtepompen en isolatiemaatregelen is dit ruim zestig procent. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van Motivaction, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

“Verduurzaming is de meest structurele oplossing voor een betaalbare en voorspelbare energierekening”, aldus Olof van der Gaag, voorzitter NVDE. “Zonnepanelen, warmtepompen, isolatie en elektrische auto’s geven grip op de energiekosten. Ik ben blij dat dat de zorgen van mensen over hun energierekening verlicht. Het is belangrijk dat verduurzaming voor iedereen bereikbaar wordt.”


Mensen met duurzame maatregelen maken zich minder zorgen over hun energierekening

Tevredenheid
Nederlanders zijn zeer tevreden over de duurzame maatregelen die zij namen. 85 tot 95 procent is tevreden over zijn zonnepanelen, warmtepomp, isolatiemaatregel of elektrische auto. “Wat een goed nieuws dat vrijwel iedereen, rijk én arm, zo tevreden is over zijn duurzame maatregelen, zegt Olof van der Gaag.
Mensen met zonnepanelen zijn daar in 95 procent van de gevallen tevreden over. Bij warmtepompen is dit 85 procent. Negentig procent van de mensen die hun huis lieten isoleren, is tevreden over die stap. Over hun volledig elektrische auto is 91 procent tevreden.

Verduurzaming werkt voor iedereen
Zowel mensen met een koophuis als huurders zijn tevreden over duurzame maatregelen. Ook bij alle inkomensklassen is de tevredenheid gelijk. Niet alleen bij huishoudens met relatief hoge inkomens nemen de zorgen over de energierekening af; hetzelfde geldt voor huishoudens met relatief lage inkomens. Minima met zonnepanelen zeggen bijvoorbeeld nog vaker (82 procent) dan gemiddeld (71 procent) dat ze zich minder zorgen maken over de energierekening dankzij hun panelen (indicatief, wegens het kleine aantal respondenten in deze specifieke groep).

Trots, comfort
Ongeveer driekwart van de bezitters van zonnepanelen, een warmtepomp, een elektrische auto of woningisolatie is trots op deze duurzame maatregel. Ook vindt de meerderheid van de huishoudens hun huis comfortabeler nu zij een warmtepomp of woningisolatie hebben. Huishoudens met zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische auto, zouden deze maatregel met grote waarschijnlijkheid opnieuw aanschaffen (respectievelijk 80, 79 en 86 procent).

Zorgenverlichter bereikbaar maken voor iedereen

Uit dit onderzoek blijkt dat duurzame maatregelen helpen om de zorgen over de energierekening te verlichten. De helft van de mensen zonder duurzame maatregelen maakt zich zorgen over hun energierekening. Bij mensen met 1 of meer maatregelen is dit 39 procent, bij twee of meer maatregelen 31 procent. “Het zou goed zijn om deze ‘zorgenverlichters’ voor iedereen bereikbaar te maken, zegt Van der Gaag. “Bijvoorbeeld door een grootschalige aanpak van woningverbetering in oude wijken, een snelle uitrol van zonnepanelen op daken van huurhuizen en het bereikbaar maken van elektrische auto’s voor mensen met lagere inkomens.”

Huishoudens die een of meerdere duurzame maatregelen hebben getroffen, maken zich minder zorgen.

Link naar  Motivaction Rapportage duurzaamheidsmaatregelen


Misschien ook interessant