Met deze aanscherping van het Energieakkoord komen de doelen binnen bereik

18 mei 2016

De partijen in het Energieakkoord hebben aangekondigd om de regels uit het intensiveringspakket van het Energieakkoord aan te scherpen. Dit is een belangrijke stap om de doelen van dat akkoord alsnog op tijd te bereiken.

De NVDE onderschrijft dan ook de lijn van minister Kamp om hard te trekken aan het halen van de doelstellingen van het Energieakkoord. Ook zijn we blij met de extra gelden die bestemd zijn voor hernieuwbare energie. Over vier jaar moet immers 14 procent van alle verbruikte energie hernieuwbaar zijn, en in 2023 16 procent. En op dit moment zitten we slechts op ruim 5 procent. Als we nu doorstomen met het uitvoeren van de afspraken uit het Energieakkoord dan lukt het ons echt om de doelen te bereiken. Een prachtig constructief instrument daarvoor is de pas geopende Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Ook een sterke versnelling van energiebesparing is urgent, vindt de NVDE. Met de invoering van de voorgestelde energiebesparingsverplichting kan Nederland snel stappen maken om door te pakken. We hebben dan ook het tendersysteem ontwikkeld voor deze energiebesparingsverplichting, waarmee bedrijvigheid wordt gestimuleerd. We hopen dan ook dat het kabinet wat betreft de energiebesparing bij huishoudens via de leveranciers voor dit systeem kiest. Hiermee wordt de hele markt uitgedaagd energiebesparing zo aantrekkelijk en makkelijk mogelijk te maken voor consumenten. Bovendien is het de meest goedkope optie. Bij bijvoorbeeld wind op zee zien we dat een dergelijk tendersysteem goed werkt om het beste uit de markt te halen.

“Met deze aanscherping van het Energieakkoord komen de doelen binnen bereik”, reageert Teun Bokhoven, voorzitter van de NVDE. “ Er is echter nog veel inzet nodig, met name op lokaal niveau. De rol van gemeenten en provincies wordt steeds belangrijker voor het toepassen van duurzame energie. We moeten er voor zorgen dat ze daarbij geen belemmeringen ondervinden maar kunnen werken aan krachtige en duidelijke regionale inpassing in Nederland van hernieuwbare energieprojecten, zoals wind, zon, bodem, water en biomassa.”


Misschien ook interessant