Mediamonitor energietransitie 20 juni

20 juni 2018

Zeven fracties in de Tweede Kamer zijn het op hoofdlijnen eens geworden over een definitief wetsvoorstel over de Nederlandse Klimaatwet. De fracties hebben samen een Kamermeerderheid van 113 zetels.
20 juni – ‘Zeven fracties bereiken akkoord over Nederlandse Klimaatwet’ Nu.nl
20 juni – Nederland zet zelf dtok achter de deur, nieuwe klimaatwet gaat veel verder dan internationale verplichtingen Volkskrant
20 juni – Vijf vragen over de klimaatwet AD.nl
19 juni – Coalitie en oppositie zijn het nagenoeg eens over een nieuwe klimaatwet NRC
20 juni – Wat gaat de eerste Nederlandse klimaatwet voor ons betekenen? NPO radio2
20 juni – Zeven fracties bereiken akkoord over Nederlandse Klimaatwet NieuwsNL

Dit staat (waarschijnlijk) in de nieuwe Klimaatwet (Volkskrant)

  1. De emissies van broeikasgassen zijn per 31 december 2050 ten minste 95 procent minder ten opzichte van de emissies in 1990
  2. Teneinde deze doelstelling voor 2050 te bereiken streven de verantwoordelijke ministers naar een reductie van de emissies van broeikasgassen van 49 procent in 2030 (ten opzichte van 1990)
  3. De regering moet elke vijf jaar een klimaatplan opstellen met daarin de emissiedoelstelling voor de komende vijf jaar en maatregelen om die doelstelling te halen.
  4. De regering maakt elk jaar een klimaatbegroting en een nationaal klimaatoverzicht met emissieprognoses
  5. Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt eens in de vijf jaar een wetenschappelijk rapport uit met daarin de laatste inzichten over de opwarming van de aarde, dat als basis dient voor het volgende klimaatplan.
  6. Iets over het percentage hernieuwbare/duurzame/klimaatneutrale energie dat Nederland in 2050 gebruikt.
  7. De oprichting van een onafhankelijke Klimaatcommissie, die het kabinet adviseert over het klimaatbeleid.

Bij de invoering van een circulaire economie, waarin duurzaam wordt omgegaan met grondstoffen, is het belangrijk de prijs van milieuschade te bepalen. Alleen zo kan schade aan de natuur en leefomgeving worden doorberekend aan de veroorzaker ervan, stelt het Centraal Planbureau (CPB) woensdag.
20 juni – Publicatie: Circulaire economie: economie en ecologie in balans CPB
20 juni – CPB: ‘Plak een prijskaartje op milieuschade’ Nu.nl

Nederland stevent af op een nationale vliegtaks. Het kabinet krijgt het in Brussel niet voor elkaar om voor 2021 een Europese belasting op de luchtvaart te introduceren. Binnenkort stuurt staatssecretaris Menno Snel hierover een brief naar de Tweede Kamer. De eerste voorkeur gaat nu uit naar een vliegbelasting op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen.
20 juni – Nationale vliegtaks moet schatkist spekken Telegraaf
20 juni – Burgeruitknijpmodel 2.0 aanstaande: vliegtaks. Powned
20 juni – Dan maar zelf de lucht in, met die vliegtarieven BNR

De salderingsregeling wordt vanaf 2020 vervangen door een terugleversubsidie, schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) in een brief afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer. Hij verwacht dat ook de postcoderoosregeling in die subsidieregeling op zal gaan, en onderzoekt mogelijkheden om energiecoöperaties te helpen bij de financiering van aanloopkosten.
(NVDE) Wiebes schetst contouren terugleversubsidie die saldering opvolgt  Nieuwsbureau Energeia

Pieter Boot signaleert dat we in de besprekingen op weg naar een klimaatakkoord onze grootste energiebron nu een beetje vergeten en plaatst daar vraagtekens bij
20 juni – blog Pieter Boot: Tijd waarin we zonder oliebeleid kunnen, is voorbij Energiepodium

Voor het eerst in de geschiedenis van de staalproductie is er kans op een technologieshift. Vattenfall en het Zweedse staalbedrijf SSAB en mijnonderneming LKAB hebben in Zweden de eerste spade in de grond gestoken voor de aanleg van een wereldwijd unieke proeffabriek voor staal op basis van waterstof. De drie bedrijven zijn verenigd in een joint venture onder de naam HYBRIT en investeren gezamenlijk 1.4 miljard Zweedse kronen.
20 juni – Vattenfall start met aanleg van fossielvrije staalfabriek Nuon/Vattenfall

Nieuw onderzoek van onder andere de Universiteit Utrecht laat zien dan een radicale koerswijziging nodig is in investeringen in het energiesysteem om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius – zoals afgesproken in het Parijs-akkoord. Het gaat vooral om een verschuiving: er moet meer geld worden geïnvesteerd in duurzame energie en energie-efficientie en minder in fossiele brandstoffen. Daarnaast is een toename aan investeringen noodzakelijk. Een maximale opwarming van 1,5 °C vraagt om een investering van 480 miljard dollar
19 juni – Investering van 480 miljard nodig voor maximale opwarming van 1,5 °C  Nieuws.nl

Verslag regio bijeenkomsten Klimaatakkoord
13 juni – Utrecht Regio Utrecht pleit voor een holistische aanpak in het Klimaatakkoord Klimaatakkoord
15 juni – Leiden Hoe krijgt de Energietransitie draagvlak? Top-down, of burgers eerst?  Klimaatakkoord

“Er moet niet alleen noodzaak zijn om te verduurzamen, maar ook een lonkend perspectief en voldoende toerusting”, concludeerden bewoners van Zutphen. Zij bekeken met elkaar hoe je bewoners in beweging kunt krijgen om hun woning van het aardgas af te halen. Daarvoor ontdekten zij een aantal waardevolle elementen. Onder meer dat het benoemen en concreet zichtbaar maken van de (financiële) meerwaarde van duurzaamheidsmaatregelen, bewoners over de streep kan trekken.
19 juni – De meerwaarde van een aardgasvrije wijk  Platform31 – kennis van stad en regio

Als de experimenteerruimte bij de Wet Vet niet groter wordt, kunnen netbeheerders geen praktijkervaring opdoen met onder meer slim laden, flexibele tarieven en waterstoftransport. Daarvoor waarschuwt Netbeheer Nederland in reactie op de concept-AMVB voor experimenten.
19 juni – Netbeheerders zeer kritisch over experimenteerruimte Wet Vet  Nieuwsbureau Energeia

Aardgas is passé. Op 1 juli is het netbeheerders niet meer toegestaan nog aardgas aan te leggen op nieuwbouwlocaties. Er zijn met spoed alternatieven nodig voor koken, verwarmen en warm water. Welke alternatieven de beste oplossingen bieden, hangt sterk af van de omgeving waar de woning wordt gebouwd. Bouwpartijen en installateurs worden aangesproken op kennis, creativiteit, kwaliteit en goede samenwerking.
19 juni – Energiezuinig bouwen zonder aardgas: niets voor luie bouwers Gawalo

Energiebedrijf Eneco krijgt een stempel van goedkeuring van RescoopNL, de ontwikkeltak van branchevereniging Ode Decentraal. Eneco en RescoopNL tekenden afgelopen maandag een overeenkomst, waarin zij op hoofdlijnen afspreken hoe energiebedrijf en Rescoop-leden gezamenlijk projecten ontwikkelen.
19 juni – Eneco krijgt goedkeuring projectontwikkelclub coöperaties  Nieuwsbureau Energeia

Om een waterstoftransitie op gang te brengen, is het van belang om te beginnen met de productie van blauwe waterstof. Op dit moment zijn de kosten van groene waterstof namelijk nog hoger dan die van blauwe waterstof, al zullen deze kosten de aankomende tien jaar wel naar elkaar toegroeien.
19 juni – ‘Blauwe waterstof kan de waterstoftransitie in gang zetten’  DuurzaamBedrijfsleven.nl

Naar de Mediamonitor energie van 19 juniNaar de Mediamonitor energie van 21 juni


Misschien ook interessant