Mediamonitor energietransitie 11 juli

11 juli 2018

Welkom! De NVDE maakt meerdere keren per week een mediamonitor, waarin artikelen en items over de energietransitie gebundeld zijn. Dit is voorlopig de laatste mediamonitor, na de zomer zullen we bekijken of we dit voortzetten of opvolgen. (aanvullingen en reacties via communicatie@nvde.nl)

Klimaatakkoord op hoofdlijnen

10 juli – Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord – SER Ed Nijpels

zie ook veel reacties op 10 juli

(Overzicht uit Trouw:)

Maarten Labots, de Jonge Klimaatbeweging: “We zijn blij met de eerste stap van het Klimaatakkoord, maar het is nog te vaag, te weinig en te technisch”.
Marianne Thieme, Partij voor de Dieren: “We zien dat de grootste vervuilers, de veehouderij, de scheep- en luchtvaart volledig buiten schot blijven. We kunnen ons niet veroorloven de klimaatrekening door te schuiven naar toekomstige generaties.”
Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu: “Deze voorstellen gaan ons niet in Parijs brengen, we zijn pas in Antwerpen”.
De regionale Industrieklimaattafel Noordzeekanaalgebied: “Zolang de CO2-prijs te laag is, zijn veel plannen niet rendabel en is ondersteuning van de overheid nodig”.
Windenergieorganisatie Nwea: “Windenergie kan dan de duurzame stroom leveren voor elektrische auto’s en om woonwijken en industrie van het gas af te krijgen”.
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Er ligt nu iets op tafel, maar wij doen als FNV alleen mee aan het uiteindelijke akkoord als de energie-omschakeling eerlijk uitpakt voor werknemers, hun banen en hun portemonnee”.
LTO Nederland: “Het gaat voor veehouders en akkerbouwers tot 2030 vooral om doorgaan op de ingeslagen weg en de introductie van technische oplossingen die de uitstoot van broeikasgassen verder zullen verminderen”.
Duurzame branchevereniging Energie Samen: “We roepen iedereen op om lid te worden van een energiecoöperatie in de buurt en zelf aan de slag te gaan met een duurzaam energie-initiatief”.
Tweede Kamerlid Tom van der Lee, GroenLinks: “Er staan veel mooie ambities in het klimaatakkoord, maar de industrie duikt weg voor haar verantwoordelijkheid en wentelt de prijs op de burger af”.

Internationaal:
Netherlands climate agreement reached in broad terms; 48.7 megatons CO2 reduction by 2030 Times
A new climate agreement for the Netherlands Rabobank
Foot off the gas: new agreement to reduce climate-changing emissions Dutch News.nl

NL:
NVDE KLIMAATAKKOORD Elektriciteit onzeker over toename vraag Energeia
NVDE KLIMAATAKKOORD: Gebouwde omgeving komt op bordje gemeenten Energeia
KLIMAATAKKOORD ‘Het ging er dikwijls hard aan toe, maar het hele spul is nog bij elkaar’ Energeia
Klimaatakkoord gaat iedereen in Nederland raken Financieel Dagblad

Politiek moet kleur bekennen bij klimaatbeleid en dat gaat moeilijk worden Volkskrant
Interview: Ed Nijpels: ‘Iedereen moet meedoen aan het Klimaatakkoord en iedereen wordt geraakt’ Volkskrant
Column: Het is uitermate ingewikkeld om ‘de burgers’ te vertegenwoordigen Volkskrant

Deze voorstellen moeten de CO2-uitstoot halveren NRC
hoofdlijnenakkoord Draagvlak in de polder is nog geen acceptatie van klimaatbeleid NRC
‘Met die deadline moeten we nuchter omgaan’ NRC
Brede steun voor halvering uitstoot CO2 NRC

Wie krijgt straks de rekening van het Klimaatakkoord? Trouw

Arrogantie van de macht op elk gebied Telegraaf
Windparken op land lopen vertraging op Telegraaf

Voorzichtig begin Klimaatakkoord met minder uitstoot Parool

Wethouder Van Tongeren omarmt het klimaatakkoord AD
‘Pas op voor armoede door gasprijs’ AD
Interview: Sabbatical om het klimaat te redden AD
Windmolen wordt het nieuwe gas AD
‘Klimaatdoelen uitdagend, maar wel haalbaar voor landbouw’ AD

Wat is er nu al afgesproken in het klimaatakkoord? Nu.nl
Dit betekent het klimaatakkoord voor je woning Nu.nl

Burger moet linksom of rechtsom betalen voor klimaatakkoord RD
NVDE Veel reacties op Hoofdlijnen Nederlands Klimaatakkoord FluxEnergie
Hoofdlijnen Klimaatakkoord: ook NVDE en UNETO-VNI zien positieve elementen  Solar Magazine
Klimaatakkoord: “Weg vrij voor vertienvoudiging zonne-energie”  Installatienet
Zeewier en warmtepomp: deze bedrijven profiteren van Klimaatakkoord RTLZ
Niemand weet wat klimaatakkoord kost en wie gaat betalen, maar Noordzee wordt volgebouwd GeenStijl
‘Met dit Klimaatakkoord kan de verbouwing van Nederland beginnen’ Archidat

‘Kosten energietransitie niet alleen op bordje burger’ Binnenlands Bestuur
Klimaatakkoord: twee klimaattafels goed op weg, drie blijven achter Natuur &Milieu
Klimaatakkoord: klus nog niet geklaard Milieudefensie
BLOG – De klimaattafel elektriciteit Milieufederaties
Reactie RWE op hoofdlijnen Klimaatakkoord RWE
Klimaatakkoord: beloon het enthousiasme van de steden Stedennetwerk G40
10 jul Klimaatakkoord is mooie eerste stap, maar nog te weinig, te vaag en te technisch Jonge Klimaatbeweging
FNV wil eerlijke energie-omschakeling voor werknemers FNV

Ander nieuws

Najaarsronde SDE+
SDE+ najaarsronde 2018 opent op 2 oktober RVO

NRC checkt: ‘100 grootste bedrijven goed voor 80 procent klimaatkosten’ NRC

Verkopers van elektrische auto’s hebben het afgelopen halfjaar goede zaken gedaan. De omzet van verkochte elektrische auto’s verdubbelde ten opzichte van dezelfde periode in 2017 naar ruim 0,52 miljard euro. De omzet van alle nieuw verkochte personenauto’s steeg 17 procent naar 8,3 miljard euro, blijkt uit de ING Auto-omzetmonitor over de eerste helft van 2018. Dat betekent dat de verkoop van elektrische auto’s sneller groeit dan de automarkt als geheel.
11 juli – Verdubbeling omzet verkochte elektrische auto’s Nu.nl

Elektrisch rijden in Gelderland en Overijssel krijgt een enorme impuls met de aanleg van 4500 nieuwe laadpunten in 43 gemeenten. Daarmee verviervoudigt het aantal laadpunten in de provincies. Bijzonder is dat met deze nieuwe laadinfrastructuur het grootste praktijkonderzoek ooit naar Slim Laden gedaan wordt. We onderzoeken hoe elektrische auto’s zoveel mogelijk kunnen laden op duurzame energie
Grootste onderzoek ooit naar Slim Laden  Elaad

Rapporten

Rapportage Monitor Wind op Land van RVO.
De ontwikkeling van windenergie op land komt op gang. Uit de rapportage Monitor Wind op Land van RVO blijkt dat na een aarzelend begin de doelstelling van 6000 MW vertraagd wordt gehaald, maar dat het daar niet bij blijft. Uit de Monitor blijkt dat dat er momenteel al plannen liggen voor meer dan 6800 megawatt opgesteld vermogen. Naar verwachting zal windenergie zich de komende jaren ontwikkelen tot de belangrijkste energiebron van Nederland.
NWEA blij met goede vooruitzichten windenergie op land NWEA
Versnelling hard nodig bij plannen windenergie op land Natuur & Milieu

Rapport: Onderzoeksrapport Frontier Economics over effecten van minimum CO2-prijs Frontier Economics

Rapport: Actualisering grootverbruikersprijzen energie in Nederland vergeleken met andere landen PwC

Naar de Mediamonitor energie van 10 juli


Misschien ook interessant