Marktontwikkeling warmtepompen

8 januari 2019

In een artikel in de Volkskrant van maandag 7 januari deelt Nederlands grootste fabrikant van aardgas-cv-ketels zijn visie op de verwachte prijsdaling van warmtepompen. Remeha nam per 1 januari 2019 warmtepompfabrikant Techneco over en geeft aan dat de prijs voor een warmtepomp naar verwachting niet zal dalen. Over die opvatting wordt echter verschillend gedacht. In het ontwerp-Klimaatakkoord is vastgelegd dat warmtepompen gebruiksvriendelijk en betaalbaar dienen te zijn, wil Nederland haar doelstellingen kunnen behalen. Veel van de acties in het ontwerp-Klimaatakkoord zijn daar ook op gericht.

De betaalbaarheid van de toepassing van warmtepompen zal komen van innovaties op het gebied van efficiency, installatievriendelijkheid en schaalvergroting. Hierbij is de prijs van het component warmtepomp een onderdeel. Nu al hebben Nederlandse warmtepompfabrikanten, installateurs en onderhoudspartijen daar stevig in geïnvesteerd en hebben zij warmtepompinstallaties geschikt gemaakt voor de Nederlandse woningen. De afzet is inmiddels sterk aan het groeien.

In deze ontwikkeling wordt niet alleen door bedrijven fors geïnvesteerd maar ook via onder andere de innovatieprogramma’s van de overheid (via TKI Urban Energy). Hierbij worden nieuwe generaties warmtepompen ontwikkeld die volledig zijn afgestemd op de typisch Nederlandse woningbouw. Daarnaast geldt er sinds juli 2018 geen gasaansluitplicht meer voor nieuwbouwwoningen. Nieuwe woningen worden dan opgeleverd met bijvoorbeeld een warmtepomp. Ook voor de bestaande bouw groeit de afzet fors. Vele Nederlandse bedrijven spelen in op deze transitie, benutten de bijbehorende kansen en zetten zich in voor het aanbieden van kwalitatief goede, gebruiksvriendelijke en betaalbare warmtepompinstallaties.


Misschien ook interessant