Landelijke aanpak netcongestie komt op stoom

26 juni 2023

Minister Jetten deelde op 22 juni een update van de aanpak om netcongestie op de elektriciteitsnetten tegen te gaan. De NVDE is blij dat er vol wordt ingezet op het verzwaren van de elektriciteitsnetten. Ook wordt er gewerkt aan het flexibeler gebruiken van de netten, want het net is alleen op de piekmomenten vol. Zoals de NVDE eerder heeft benadrukt, zijn er tal van flexibele oplossingen om ondanks congestie toch toegang te krijgen tot de netten. Daarnaast is het verstandig dat de situatie op de laagspanningsnetten in kaart wordt gebracht en er gewerkt wordt aan een actieprogramma om congestie op laagspanningsnetten aan te pakken.

“Toereikende elektriciteitsnetten zijn belangrijke randvoorwaarden om onze duurzame ambities waar te maken. Het is mooi om te zien dat de duurzame energiesector, overheden en ACM samenwerken om de netten sneller uit te breiden en efficiënter te gebruiken”, aldus Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE.

Netverzwaring: stikstofproblematiek en krachten verdelen

De stikstofproblematiek zet een enorme rem op netverzwaringen, terwijl netverzwaringen juist projecten mogelijk maken die in hun levensduur een hoop stikstofemissies reduceren. We roepen het kabinet op om projecten die bij de bouw een klein beetje stikstof uitstoten, maar over de gehele levensduur een veelvoud aan stikstof reduceren, vrijstelling of voorrang te geven. We zijn blij dat het Rijk de mogelijkheid verkent voor geen of minder beperkingen voor energietransitieprojecten die op korte termijn voor meer stikstof zorgen, maar op de langere termijn een substantiële afname leveren

Daarnaast pleiten we voor een drastisch kortere doorlooptijd voor vergunningen. Als het lukt om de besluitvorming, vergunningsprocedures, kaders voor ruimtelijke ordening en het bieden van duidelijkheid over infrastructuur op een andere, snellere manier te organiseren, dan kunnen we de klimaatdoelen voor 2030 halen. Dus: twee jaar praten, twee jaar bouwen. In plaats van acht jaar praten en twee jaar bouwen, wat nu gebruikelijk is.

Een andere uitdaging voor netbeheerders is dat zij hun werkzaamheden moeten verdelen tussen diepe netverzwaringen en het realiseren van aansluitingen. Een oplossing kan zijn om klanten zichzelf te laten aansluiten. We zijn blij om te zien dat dit verder uitgewerkt wordt en moet leiden tot meer mogelijkheden voor de netbeheerders om zich te focussen op het verzwaren van de netten.

Aanscherpingen congestiemanagement

De regels rondom congestiemanagement (spitsmijden) worden aangescherpt. Er wordt gewerkt aan het verduidelijken van regels rondom het verplicht stellen van partijen met grote aansluitingen om mee te doen met het leveren van flexibiliteit tegen vergoeding. Met de juiste afspraken kunnen netbeheerders weer meer partijen toelaten op de elektriciteitsnetten, omdat ze grote aangeslotenen kunnen verplichten tegen vergoeding de spits te mijden. Het is van belang dat hier snel duidelijkheid in komt, zodat dit jaar al meer partijen in congestiegebieden kunnen worden aangesloten.

Bedrijven staan open voor aanbieden flexibiliteit

Veel bedrijven staan open voor het aanbieden van flexibiliteit om zo file op de elektriciteitsnetten te voorkomen. Ze hebben hiervoor wel meer informatie en ondersteuning nodig. Ze hebben namelijk niet altijd de tools, kennis en kunde om dit te doen. Ook kan het aanbieden van flexibiliteit grote investeringen met zich meebrengen of moeten productieprocessen in de industrie worden aangepast. NVDE is dan ook erg blij dat de Kamerbrief aangeeft dat flexoplossingen gefaciliteerd worden en er € 700 miljoen beschikbaar wordt gesteld.

Online platform biedt netgebruikers oplossingen

Een van die stappen in faciliteren van flexibiliteitsoplossingen is het opzetten van een online platform. Vorig jaar verwees de NVDE al eens naar verschillende flexibiliteitsoplossingen om ondanks netcongestie toch het net te kunnen gebruiken. De betrokkenen bij het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) hebben nu gezamenlijk het platform slimmetstroom.com opgezet. Hier vind je een toolbox met oplossingen voor netcongestie, informatie over netcongestie en inspirerende voorbeelden van toegepaste oplossingen. De komende tijd zal het platform verder uitgebreid worden met meer oplossingen, voorbeelden en handelingsperspectief om oplossingen in de praktijk te brengen.


Misschien ook interessant