Klimaat akkoord Parijs veelbelovend

14 december 2015

Het vrijdag gesloten klimaatakkoord van Parijs is een grote stap vooruit om klimaatverandering aan te pakken. Het akkoord luidt het einde van het fossiele tijdperk in en geeft steun aan de duurzame energiesector. Het is fantastisch dat alle 196 landen akkoord zijn gegaan met een afspraak om de wereld ruim onder (‘well below’) de 2 graden opwarming te houden en om jaarlijks 100 miljard dollar te spenderen voor de noodzakelijke omslag. De erkenning van de wetenschappelijke bevindingen van het IPCC maken dat de totale emissies tot 80-95% moeten dalen in 2050 tov 1990 en dat de emissies in de energiesector naar nagenoeg 0 moeten. Binnen de nu in Parijs afgesproken ‘spelregels’ moeten landen nu wel zelf aan de slag gaan en hun tussendoelen en beleid vormgeven. Landen moeten zelf om de vijf jaar plannen indienen die in lijn zijn met de ambitie voor 2050. Het lijkt duidelijk dat de ambities in Europa en Nederland hiervoor omhoog moeten. Een groot aantal grote Duitse ondernemingen hebben reeds opgeroepen om de EU-ambities te verhogen, met concrete ambities voor 2030 en te zorgen voor een hogere CO2 prijs in de EU. NVDE kan deze oproep van harte steunen met een pleidooi voor ambitieuze nationale doelen voor CO2 reductie, het aandeel hernieuwbare energie en besparing voor 2030.


Misschien ook interessant