Duurzame Energie in kabinetsformatie

14 oktober 2021

‘‘Morgen begint vandaag.’ Voor de ontwikkeling van duurzame energie is deze kabinetsformatie cruciaal. We willen niet ‘redden wat we hadden’ maar ‘opbouwen wat we willen’. Lees de introductie hieronder, het NVDE – Manifest en de negen voorstellen aan de informateurs. En bekijk het filmpje.

Het recente IPCC-rapport bewijst dat klimaatverandering nu al realiteit is en tot opwarming leidt in de atmosfeer, op land en in de oceanen. De gevolgen zijn merkbaar: hevige regenval en overstromingen, hittegolven en extreme droogte en zeespiegelstijging. Beperking van ernstiger gevolgen is alleen mogelijk als er nu ingrijpende maatregelen genomen worden.

Nederland heeft de weg naar een klimaatneutrale economie ingeslagen door het aannemen van de Klimaatwet, het sluiten van het Klimaatakkoord en inzet in de Europese Unie voor ophoging van het CO2-reductiedoel naar 55%. De Europese Commissie heeft een omvangrijk en ambitieus Fit-for-55-pakket uitgewerkt. Het is nu tijd voor actie om de doelen in 2030 en 2050 daadwerkelijk te halen. Zo hebben we nog 99 maanden de tijd om de klimaatdoelen van 2030 te bereiken. Kostbare tijd om onze CO2-uitstoot structureel te verlagen en onze economie klimaatneutraal en toekomstbestendig te maken.

De oplossingen voor een schoon energiesysteem zien we overal om ons heen. Bedrijven en energiecoöperaties investeren in duurzame energie. Zo komt bijvoorbeeld over tien jaar al driekwart van onze stroom van de wind en de zon. De kosten dalen terwijl het aantal groene banen snel groeit. Mensen verduurzamen hun huis en hun reisgedrag. We gaan steeds slimmer om met energie. Nederland wordt mooier en schoner, economisch sterker, en minder afhankelijk van andere landen. Daar wil de duurzame energiesector dolgraag aan bijdragen, vandaag en morgen. De meer dan 6000 aangesloten bedrijven van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) bewegen al volop richting een economie die volledig draait op hernieuwbare energie. Om dat  binnen één generatie te bereiken, is samenwerking en daadkrachtige politiek nodig.

Om dit te bereiken hoort in ieder geval het volgende in een Regeerakkoord:

  • Investeer in groen economisch herstel: het zorgt voor werkgelegenheid en het behalen van de klimaatdoelen;
  • Beloon duurzame keuzes: maak CO2-uitstoot consequent duurder en het duurzame alternatief goedkoper, zoals energiebesparing en elektrificatie;
  • Zorg dat mensen woningisolatie, een duurzame warmtebron en een elektrische auto kunnen betalen, ook met een krappe portemonnee. Daarvoor zijn meer subsidies, goedkope leningen, isolatievouchers en belastingvoordelen nodig;
  • De snel groeiende vraag vanuit industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit naar hernieuwbare elektriciteit en groene waterstof vraagt om snelle opschaling van hernieuwbare opwek en energie-infrastructuur. Zorg voor tijdige besluitvorming om op tijd te zijn voor 2030 en maak de doorlooptijden fors korter. Alleen zo zorgen we dat we voorbereid zijn op elektrificatie van de industrie en groene waterstof, opschaling van duurzame warmtenetten en investeringen in alle energie-infrastructuur.

Voor de klimaatneutrale economie van morgen, zijn vandaag belangrijke politieke keuzes nodig.
Wij hebben daarom negen voorstellen voor een sterke en groene economie die wat ons betreft een plek in het regeerakkoord verdienen. Als ondernemers zien we volop kansen. Wij staan klaar om die samen met de nieuwe regering en vele anderen vorm te geven.

Negen voorstellen voor een sterke en groene economie

Manifest


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen