Integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 meer in lijn met klimaatdoelstellingen

5 april 2023

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is positief over de scenario’s van de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) die Netbeheer Nederland heeft gepubliceerd. De studie laat zien dat de verwachte elektriciteitsvraag in alle scenario’s fors zal toenemen, meer dan werd aangenomen in de vorige II3050-editie. De nieuwe scenario’s zijn daarmee meer in lijn met wat volgens de NVDE nodig is om de klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen. Voorzitter Olof van der Gaag: “De studie laat zien hoe groot de opgave is voor de infrastructuur. We moeten zo snel mogelijk aan de slag met het versnellen van netuitbreidingen. Daarnaast is het nodig om flexibeler om te gaan met ons elektriciteitsverbruik zodat we de vraag afstemmen op het meer weersafhankelijke energieaanbod.”

De studie bevat een aantal aanbevelingen. In de kern: we kunnen niet meer door met onze infrastructuur op de manier waarop we dat gewend waren: er zullen prioriteiten gesteld moeten worden in het realiseren van nieuwe aansluitingen en we moeten efficiënt leren omgaan met schaarse netcapaciteit. Hoe dat er in de praktijk uit kan zien, is een belangrijke uitwerkingsopgave voor de komende tijd.

Daarnaast laat de studie zien hoe belangrijk het is om extra productie van schone elektriciteit, het gebruik ervan en de bijbehorende infrastructuur in samenhang te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld windenergie op zee ligt er al een duidelijk uitrolpad, maar de plannen bij bedrijven om over te stappen van aardgas naar schone stroom lopen hier nog achter. De NVDE pleit daarom al langer voor een concreet doel voor industriële elektrificatie. Concrete doelen zijn ook nodig voor elektrificatie van zwaar vrachtvervoer en binnenvaart.

Intussen blijft het veld voor deze scenario’s in beweging. Zo is het EU-beleid voor het Europese Emissiehandelssystem (ETS) inmiddels zo ingesteld dat de industrie waarschijnlijk vóór 2040 geheel CO2-neutraal moet zijn. En in voorbereiding op het Nationaal Programma Energiesysteem heeft het onafhankelijke Expertteam Energietransitie aangegeven dat onze elektriciteitsproductie naar verwachting al in 2035 CO2-vrij moet zijn. Beide doelen zitten niet in (één van) de scenario’s. Dit zijn zaken om mee te nemen in de volgende iteratie van de II3050.

Het rapport gaat nog niet in op de impact die de scenario’s hebben op de specifieke onderdelen van de infrastructuur. We kijken vol verwachting uit naar deze verdere uitwerking, omdat dan ook concreter wordt hoe groot de opgave voor de netbeheerders precies is.

integrale infrastructuurverkenning 2030-2050


Misschien ook interessant