Het wordt een hete herfst…

27 september 2016

Hoewel de verkiezingen in aantocht zijn, regeert minister Kamp stevig door. In oktober verschijnen diverse rapporten en Kamerbrieven, die bepalend zijn voor het energiebeleid in de komende jaren.

Allereerst wordt er half oktober een besluit genomen over energiebesparing in de gebouwde omgeving. Hoe gaan we extra Petajoules aan besparing realiseren bij woningeigenaren, zodat de doelstelling van het Energieakkoord gehaald wordt?
Op 14 oktober verschijnt verder de Nationale Energieverkenning, waarin de stand van zaken van de Nederlandse energievoorziening en de uitvoering van het Energieakkoord wordt weergegeven.
In oktober verschijnen verder nog twee evaluaties: de KWINK Groep evalueert het Energieakkoord en CE Delft de SDE+. Dit alles wordt naar verwachting meegenomen in de begrotingsbehandeling van Economische Zaken, in de laatste week van oktober.
Ten slotte komt half november de Energie agenda uit, waarin minister Kamp aankondigt welke punten nog in de komende maanden geadresseerd worden en welke punten voor een volgend kabinet zijn om over te besluiten.

Lees hier de brief die minister Kamp naar de Tweede Kamer stuurde.

 


Misschien ook interessant