Greenchoice start nieuwe campagne voor lokale duurzame energie initiatieven

6 september 2016

‘Nederland barst van de energie’. Dat is het motto van de nieuwe campagne Energievangers, waarmee Greenchoice en 28 energiecoöperaties lokale opwek van duurzame energie dichterbij burgers wil brengen.

De Energievangers brengen het potentieel van duurzame zonne- en windenergie per regio in kaart. De website berekent de mogelijke hoeveelheid op te wekken zonne-energie per huishouden tot op postcodeniveau. De actie laat zien dat zelf groene stroom opwekken gemakkelijk is door je aan te sluiten bij een coöperatie – investeren kan bij sommige projecten al vanaf 25 euro. Of door duurzame energie van coöperaties af te nemen. Doel van de campagne is het bewust maken en enthousiasmeren van meer mensen om zelf of samen energie in hun buurt op te wekken.

Maatschappelijke trend

De campagne speelt in op de huidige trend die er bestaat in Nederland om mee te doen aan burgerinitiatieven. Dat bewijst de enorme toename van bijvoorbeeld energiecoöperaties in steden. ‘De maatschappelijke trend in de energiewereld is onmiskenbaar en daarom is onze rol al enige tijd verlegd van energieleverancier naar energiepartner”, legt Evert den Boer, CEO van Greenchoice uit. “Greenchoice is ervan overtuigd dat lokale energieprojecten de sleutel vormen in de overgang naar 100% groene energie in Nederland. Om deze visie te onderstrepen faciliteren wij deze campagne met de coöperaties. Zodat zelf en samen opwekken van duurzame energie in de buurt voor iedereen toegankelijk wordt.”

Initiatiefnota

Vorige week is een initiatiefnota ingediend die pleit voor een coöperatief overheidsbestuur, waarbij de overheid meer ruimte geeft aan lokale initiatieven zoals energiecoöperaties. Publieke aanbieders worden daarin meer gedwongen rekening te houden met de wensen van de gebruikers.

Ook voorziet de nota in juridische mogelijkheden waarmee burgers en maatschappelijke organisaties zelf publieke taken organiseren en exploiteren. Via het ‘uitdaagrecht’ en het ‘overnamerecht’ kan iedereen met een goed plan de overheid uitdagen publieke taken aan hen over te dragen.

Bekijk de video van de campagne:

https://youtu.be/z-TCih0_EJo

 

 


Misschien ook interessant