Goede hoofdlijn voor salderingsregeling; wel uitvoeringsproblemen voorzien

30 maart 2020

De NVDE is blij dat er dankzij de brief van het ministerie EZK van 30 maart 2020 weer wat meer duidelijkheid is over de manier waarop de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt afgebouwd. Doorlopende investeringen door particulieren in zonnepanelen zijn essentieel voor de energietransitie. Het ziet ernaar uit dat de eerder gedane belofte dat zonnepanelen zich in ongeveer zeven jaar blijven terugverdienen, hiermee gehaald wordt voor bestaande installaties en voor huishoudens die nog deze kabinetsperiode investeren. Bovendien stimuleert de afbouw van de regeling gelijktijdig gebruik, voorkomt het overstimulering en behoudt het de groei van zonne-energie. Zonnepanelen blijven ook bij het gekozen afbouwpad een aantrekkelijke investering voor particulieren en andere kleinverbruikers. Ze bieden een veel hoger rendement dan wanneer men geld op de bank laat staan.

Fiscale vorm
Ook het feit dat wordt vastgehouden aan een fiscale vorm, zoals in de vorige brief aangekondigd, is positief. Dat voorkomt een markt van hollen en stilstaan, wanneer een subsidiepot als basis zou zijn gekozen. De NVDE is ook blij dat de invoering blijft staan op 2023. Dit heeft geholpen om zekerheid te geven aan consumenten en bedrijven in de zonnesector.

Administratieve uitvoering
We voorzien wel uitvoeringsproblemen met de gekozen uitwerking van de regeling, waarbij een steeds lager percentage van de teruggeleverde stroom mag worden gesaldeerd. De energiebedrijven hebben aangegeven dat zij zorgen hebben over de uitlegbaarheid en de daarbij behorende administratieve lasten. De meterstanden kunnen niet meer gekoppeld worden aan het energieverbruik waardoor de rekening niet meer uit te leggen zal zijn aan consumenten. Dat is een belangrijk punt, want een begrijpelijke energierekening helpt consumenten juist om energie te besparen en/of zelf op te wekken. We roepen de overheid dan ook op om hier samen met de betrokken partijen tot een werkbare oplossing te komen, zonder dat dit de invoerdatum vertraagt.

Langere termijn: houd de ontwikkelingen in de gaten
Goede monitoring van de resultaten van de nu voorgestelde afbouw is belangrijk, zeker nu daarin de terugverdientijd voor nieuwe investeerders na 2022 stijgt. Ook na dat jaar is immers nog groei nodig, bij huishoudens en ook bij utiliteitsgebouwen (zoals scholen, kantoorpanden en sporthallen). En wanneer er de komende jaren wijzigingen worden doorgevoerd in de tariefstructuur voor kleinverbruikers, zal gecheckt moeten worden wat de implicaties daarvan zijn voor de rentabiliteit van zonnepanelen bij huishoudens.

De brief van minister Wiebes over de salderingsregeling vindt u hier.


Misschien ook interessant