Europese Green Deal is veelbelovende start

11 december 2019

“De Europese Green Deal is veelbelovend. Zowel de ambities als de maatregelen zijn goed, zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Het is positief dat er bij de maatregelen serieus wordt gewerkt aan normering en beprijzing.” Er komen bijvoorbeeld strengere uitstootnormen voor auto’s en transport. Ook wordt er gekeken naar de vrijstellingen voor lucht- en scheepvaart, wordt voorgesteld om emissiehandel uit te breiden naar de scheepvaart en wordt het aantal gratis rechten voor de luchtvaart verminderd.
De NVDE is enthousiast over de ambitie zoals de Green Deal die verwoordt: een moderne, grondstof-efficiënte en competitieve economie zonder netto uitstoot van broeikasgassen in 2050. Klimaatbeleid is een kans voor duurzame groei, aldus de Green Deal. De NVDE is het daar van harte mee eens. In de zomer van 2020 volgt een voorstel voor een reductiedoel tussen de 50% en 55%. De NVDE pleit voor 55% reductie.
Het is goed nieuws dat de Europese Commissie de aanleg van openbare laad- en tankstations voor zero- en lage-emissie-auto’s op korte termijn gaat steunen. Er zijn er in 2025 naar schatting 1 miljoen nodig.

De NVDE kijkt uit naar de uitwerking van het voornemen om nationale wettelijke belemmeringen op te heffen die investeringen in de weg staan in energie-efficiency van huurwoningen en gebouwen met meerdere eigenaren. Dit zou zeer kunnen bijdragen aan het betaalbaar maken van de energietransitie voor minder draagkrachtige bewoners.

De Commissie roept de Europese Raad en het Parlement op om te kijken of de Eurovignet-richtlijn strenger zou kunnen worden. Deze regelt de belasting op zware voertuigen. De NVDE pleit voor een afzonderlijk tarief voor emissieloze voertuigen.
In maart 2020 komt er een European Climate Pact. Dit wordt een soort Klimaatakkoord op EU-niveau, waarbij het publiek betrokken zal worden. Dat is zeer positief.

De Europese Green Deal vindt u hier. 


Misschien ook interessant