Energieakkoord weer een stap verder

23 december 2016

De Voortgangsrapportage, die vandaag naar de Kamer is gestuurd, laat zien dat de doelen van het Energieakkoord, dat werd gesloten in 2013, binnen bereik zijn. En dat partijen samenwerken om de oplossingen te vinden voor een aantal lastige uitdagingen, zoals het realiseren van een forse energiebesparing per 2020.

Vandaag heeft de minister van Economische Zaken de Voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt gepresenteerd welke resultaten tot dusver zijn behaald in de uitvoering van het Energieakkoord.
Naast de resultaten die in het afgelopen jaar zijn behaald worden voor 2017 ook nieuwe maatregelen genoemd die de transitie verder vorm geven. Eén van de afspraken is dat er extra financiële middelen worden ingezet voor de aankoop van zonneboilers (50% extra subsidie), warmtepompen en bioketels. Hiermee wordt het aantrekkelijker voor huishoudens om het gebruik van aardgas terug te dringen.
Om de energiebesparing in de gebouwde omgeving nog verder een impuls te geven worden in 2017, middels een taakstellend convenant tussen marktpartijen, netbeheerders en de overheid, extra afspraken gemaakt waarmee huishoudens meer gaan besparen. Voor de energie-intensieve industrie is afgesproken dat indien de gestelde besparing per 1 januari 2018 niet wordt gehaald een besparingsplicht wordt ingevoerd.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) die onderdeel uitmaakt van de Borgingscommissie die de voortgang en eventuele bijstelling van maatregelen bespreekt, is positief over de voortgang die is geboekt. Teun Bokhoven, voorzitter van NVDE zegt hierover: “Het is gelukt het Energieakkoord weer een stap verder te brengen. In deze lastige context, heeft de aanpak waarbij we inzetten op verbinden gewerkt. Hierdoor ligt er nu een versterkt perspectief om in 2017 verder samen te werken aan het bereiken van de gestelde doelen.”

NVDE is blij dat het lukt om samen met de overheid, NGO’s en de andere marktpartijen de energietransitie in beweging te krijgen. Deze dynamiek is essentieel om continue voortgang te boeken bij het behalen van de gestelde doelen voor 2020 en daarmee zijn we weer een stukje verder op weg naar een CO2-vrij 2050. Het is aan een volgend kabinet om de ambities van het Energieakkoord verder vorm te geven en de reeds ingezette transitie, in samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, in volle kracht voort te zetten. Een hernieuwd energieakkoord na 2023 is daarbij onmisbaar om zowel burgers als de markt perspectief en duidelijkheid te bieden.

Lees hier de voortgangsrapportage 2016


Misschien ook interessant