Doorrekening Rutte III: helft klimaatdoel binnen bereik; nu de andere helft nog

30 oktober 2017

De doorrekening door het PBL laat zien dat de doelstellingen met de genoemde maatregelen in het regeerakkoord Rutte III niet gehaald worden. De concrete maatregelen uit het regeerakkoord leiden volgens het PBL slechts tot de helft van de benodigde reductie. De helft hiervan (een kwart van de totale benodigde CO2-reductie) krijgt het kabinet cadeau dankzij positieve trends door de inzet van de sector en het beleid van de vorige regering.

De rest van de benodigde reductie zal nog afgesproken moeten worden in een nieuw Klimaat- en Energieakkoord. Hier werkt NVDE graag aan mee. “Het huidige halfvolle glas dat Rutte III Nederland aanbiedt, is nog niet goed genoeg om tot een echte versnelling van de energietransitie te komen. Dat betekent dat extra overheidsmaatregelen en een andere verdeling van de benodigde CO2-reductie nodig zijn,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

Duurzame energie kan een grote rol spelen in het behalen van de CO2-doelstellingen. De NVDE is echter bezorgd dat het regeerakkoord eerder tot afzwakking van de groei van duurzame energie zal leiden, in plaats van tot verdere groei. Met name de financiering van CO2-opslag uit het budget voor duurzame energie (SDE+) leidt volgens PBL tot een lager aandeel duurzame energie ten opzichte van de Nationale Energieverkenning 2017 (21,4% i.p.v. 23,9% in NEV2017). Dit is het enige gekwantificeerde getal over het aandeel duurzame energie. Andere maatregelen (bv CO2-prijs) die effect hebben op duurzame energie zijn niet zo duidelijk gekwantificeerd.

Hoewel CO2-afvang en opslag nodig is in de overgang naar een duurzame energievoorziening, dient dit niet ten koste te gaan van echt duurzame energie. Daarbij komt dat de SDE+ nu goed functioneert, maar ongeschikt is om CCS te stimuleren. Beter is het om hiervoor een aparte regeling te ontwikkelen en daarvoor extra middelen beschikbaar te stellen.

Opvallend is dat het PBL uitgaat van 8 Megaton CO2-reductie door CO2-opslag, in plaats van de 20 Megaton die in de indicatieve tabel van het regeerakkoord genoemd staat. Dit is het relatief goedkope deel van de CO2-afvang en -opslag. Dat geeft aan dat de genoemde indicatie van het regeerakkoord zeer hoog is. De NVDE denkt graag mee over een andere invulling van de reductieopgave.

Het PBL constateert dat het aandeel duurzame energie zou kunnen groeien als de indicatieve tabel met CO2-reductie uit het regeerakkoord inderdaad wordt uitgevoerd. Tegelijk constateert het PBL dat het niet met zekerheid te zeggen is of de concrete maatregelen die Rutte III noemt, zullen leiden tot meer duurzame energie.

Enerzijds remt het gebruik van de SDE+ voor andere opties dan hernieuwbare energie de groei van hernieuwbare energie en anderzijds heeft de minimum CO2-prijs positieve effecten. Het is nog uiterst onzeker hoe het gezamenlijke effect van deze twee maatregelen zal uitpakken. Het glas kan halfvol of halfleeg zijn.

Wat betreft de salderingsregeling vindt de NVDE het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de inrichting van de nieuwe regeling. Hierdoor wordt duidelijkheid geboden aan mensen die willen investeren in zonnepanelen en hoeft de groei van zonne-energie geen vertraging op te lopen.

 


Misschien ook interessant