Debat Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning

20 december 2023

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning. De NVDE geeft hieronder enkele hoofdpunten mee richting het debat.

Zet het ‘werk in uitvoering’ voort en versnel en versimpel de uitvoering
De energietransitie is een megaoperatie, die vraagt om een crisisaanpak en aandacht voor knelpunten in de uitvoering en in opschaling van duurzame projecten en energie-infrastructuur. Belangrijke randvoorwaarden voor het behalen van de doelen zijn het snel invoeren van wet- en regelgeving, snellere vergunningen en voldoende geschoold personeel. Bied daarom voorspelbaarheid en investeringszekerheid voor bedrijven en netbeheerders door bijvoorbeeld energieprojecten een stikstofvrijstelling te geven.

Afbouwen van fossiele energiebronnen en opbouwen van hernieuwbare energie
De afhankelijkheid van import van fossiele energie uit autocratische landen is om geopolitieke én economische redenen zeer kwetsbaar. Voor het behoud van essentiële bedrijven en banen in Nederland is de energietransitie onmisbaar. Tijdens de klimaattop in Dubai hebben alle landen van de wereld unaniem gekozen voor een uitfasering van fossiele energie. Er is veel extra hernieuwbare energieproductie nodig. Sluit daarom geen technieken uit, maar zet maximaal in op alle duurzame bronnen. Geef daarnaast energiebesparing prioriteit.

Een uitgebreide toelichting van de hoofdpunten is hier te lezen:
https://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2023/12/20231214-NVDE-plenair-debat-Klimaatnota-en-KEV.pdf


Misschien ook interessant