Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

14 oktober 2016

Afgelopen week organiseerde NVDE een workshop voor leden en deskundigen over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de duurzame energiesector.

Deze workshop was de afsluiting van de verkenning die Kees Koster als externe voor de NVDE met veertien telefonische interviews uitvoerde, gevolgd door een online enquête.

Op de quick scan die Kees uitzette onder de achterban van NVDE hebben achttien bedrijven en organisaties zeer positief gereageerd. Daar kwam een zeer gevarieerd beeld uit. Een aantal bedrijven is al heel ver in het in kaart brengen van hun eigen ketens. Dat het ook ingewikkeld is om van ieder boutje, moertje of magneetje of takje in je zonnepaneel, windturbine, bioketel, batterij of warmtepomp precies te weten waar en hoe de grondstof gedolven is werd al snel duidelijk. En als je dan ook nog wil weten welke handen eraan werkten, onder welke arbeidsomstandigheden en beloning, dan wordt het nog complexer.

I-MVO werken

Toch ligt hier een belangrijke uitdaging voor onze sector. In het Energieakkoord heeft NVDE (toen onder naam Duurzame Energie Koepel) zich verbonden aan het zetten van stappen in richting van steeds duurzamer internationaal ondernemen. Dat geldt niet alleen voor de duurzame energiesector. Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking stuurt een dezer dagen weer een pittige brief over dit onderwerp naar de Tweede Kamer. Hierin zal zij toelichten welke stappen diverse sectoren, zoals textiel, banken, hout en de plantaardige eiwitsector, zetten op weg naar meer I-MVO werken.

We willen immers internationaal, in de pers of door consumenten liever niet worden aangesproken op schadelijke effecten van ons handelen. De ministeries van Buitenlandse en Economische Zaken, de SER en de branches werken aan actieplannen gebaseerd op convenanten.

NVDE

De directie van NVDE zal een besluit voorbereiden voor de NVDE bestuursvergadering in december 2016. Dit om in te stemmen met start van gesprekken met het Ministerie in de aanloop naar een convenant. Gelukkig begrijpen alle partijen in het overleg tot nu toe, dat de NVDE en haar leden ook andere hoge prioriteiten hebben en dat keuzes moeten worden gemaakt welke bedrijven of branches als voortrekkers willen en kunnen starten met beschrijven van dat wat er tot nu toe al ontwikkeld is op dit gebied.

 En dat ziet er al best goed uit!


Misschien ook interessant