Brochure Gemeenteraadsverkiezingen 2022

10 maart 2022

De komende vier jaar zijn cruciaal voor de energietransitie. Gemeenten spelen een sleutelrol bij het realiseren van deze transitie. De NVDE heeft een brochure gemaakt waarin suggesties en ‘checklists’ voor het collegeakkoord gepresenteerd worden over de volgende thema’s: hernieuwbare energie, netinfrastructuur, duurzame mobiliteit, duurzame warmte en relatie tot inwoners.

Gemeenteraadsverkiezingen brochure 9 maart

 


Misschien ook interessant