Brede overeenstemming over invulling participatie bij zon- en windprojecten

30 april 2020

Helderheid over Klimaatakkoord-afspraken participatie en lokaal eigendom

Participatie van omwonenden in zonne- en windenergieprojecten is heel belangrijk. Het zorgt voor projecten die relatief snel aangelegd kunnen worden, met tevreden omwonenden. In het Klimaatakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over de participatie van burgers en bedrijven in hernieuwbare energieprojecten op land, waaronder ook over lokaal eigendom. Wat deze afspraken precies inhouden, blijkt in de praktijk  verschillend te worden uitgelegd.

Om helderheid te scheppen, is een toelichtende notitie opgesteld door een zeer brede groep organisaties, van bedrijven en energiecoöperaties tot milieu-organisaties. De notitie geeft antwoord op de meestgehoorde vragen en misverstanden over de participatie-afspraken in het Klimaatakkoord. Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties, de NVDE, Holland Solar en NWEA zijn de opstellers, allen partijen die bij betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de afspraken in het Klimaatakkoord. Deze Q&A is bedoeld voor overheden (beleidsmakers, vergunningverleners, RES-verantwoordelijken), marktpartijen, omwonenden, energiecoöperaties, milieu-organisaties en andere betrokkenen bij de totstandkoming van duurzame-energieprojecten.

Q&A over afspraken participatie en lokaal eigendom in Klimaatakkoord


Misschien ook interessant