Beelden voor 2040

7 juli 2022

Donderdag 23 juni 2022 organiseerde de NVDE het symposium ‘Nu op weg naar een groen 2040’,  waar ook afscheid werd genomen van Teun Bokhoven, oprichter en zes jaar voorzitter van de NVDE. Op het symposium schetsten Marc Londo (NVDE) en Bart Wesselink (zelfstandig onderzoeker) een beeld van de belangrijkste kenmerken van het energiesysteem van 2040: Beelden voor 2040.

Toen Teun Bokhoven aankondigde om terug te treden als voorzitter van de NVDE was hij duidelijk: een afscheidsbijeenkomst zou vooral niet over hem moeten gaan, maar over de duurzame toekomst. We besloten om het energiesysteem in 2040 daarbij centraal te zetten. Dat ligt mooi tussen 2030 en 2050, waar de discussie nu vaak over gaat. Voor onze energie- en klimaatdoelen van 2030 zijn we al aan een sprint begonnen en is het vooral zaak om snel keuzes te maken. Voor 2050 lijken de keuzes minder dwingend omdat het mentaal nog ver weg is. 2040 is echter nog maar 18 jaar vanaf nu. Wie vandaag wordt geboren, is dan volwassen en leeft hopelijk met een nagenoeg volledig duurzaam energiesysteem.

De afgelopen jaren waren veel acties gericht op CO2-reductie binnen het bestaande energiesysteem. Dat is een cruciale stap maar het is tijd om toe te werken naar de volgende stap: een volledig duurzaam energiesysteem in 2040, met her en der nog ruimte voor wat laatste restjes ‘gedoog-uitstoot’ die we voor 2050 ook nog wegwerken. Dat is een ingrijpende verandering, in een voortdurend samenspel tussen vraag, aanbod en infrastructuur – een dans tussen sectoren en energiedragers – en interactie tussen variabele en regelbare energiebronnen en de opslag daarvan. Daarom wilden we op het symposium graag het gesprek voeren over 2040, over de beelden die we daarbij hebben en over de vraag wat we nú in gang moeten zetten om te realiseren wat in dat jaar nodig is. Want ook achttien jaar is zo voorbij.

Beelden uit 2040 door Design Innovation Group

Deze publicatie zet hopelijk aan tot ideeën, gesprek en discussie. Wie achttien jaar terug kijkt, weet dat er in die tijd veel kan gebeuren en dat lang niet alles voorspelbaar was. Wij hebben Marc Londo en Bart Wesselink gevraagd om een essay, niet om een kwantitatieve scenariostudie. Het essay is bedoeld om met een aantal beelden voor 2040 de gedachtenvorming prikkelen, niet om een ‘waarheid’ neer te zetten. De auteurs hebben hiervoor opdracht gekregen van de NVDE. Maar we hebben ze de vrije hand gegeven hun eigen gedachten te vormen en te presenteren. Ze hebben dit op persoonlijke titel geschreven: de inhoud is voor hun rekening en niet per definitie de positie van de NVDE of haar leden.

U vindt hier de weergave van de presentatie zoals Marc en Bart die gegeven hebben op het symposium van 23 juni. Daarna vindt u een achterliggende notitie waarin de diverse denkrichtingen wat verder zijn uitgewerkt. Op het symposium bleek dat diverse mensen dit materiaal graag al zo snel mogelijk wilden lezen, vandaar deze eerste publicatie. Over enkele weken zullen we een integraal verslag van het symposium publiceren, met daarin ook de bijdragen van Sandor Gaastra, Ed Nijpels en Sanne de Boer, en niet te vergeten het slotverhaal van Teun zelf.

We zijn erg blij dat Teun Bokhoven nog even met ons oploopt richting 2040, nu vanuit een andere rol. Ik hoop dat het symposium en deze publicatie u stimuleren om met hem en met ons na te blijven denken, te praten, samen te werken en in actie te komen voor een versnelling van de energietransitie. We zien allemaal elke dag hoe hard die nodig is – én hoeveel er mogelijk is.

Publicatie Beelden van 2040 – essay Londo en Wesselink juni 2022

Beeld: Marc Londo (zoals hij er vermoedelijk uit zal zien in 2040) en Bart Wesselink op het symposium op 23 juni 2022

 


Misschien ook interessant