Bedrijven kunnen investering in flexibel energieverbruik in enkele jaren terugverdienen

14 februari 2023

De businesscase voor flexibel energieverbruik verbetert sterk de komende jaren. Dat komt door de hoge energieprijzen en de sterke groei van duurzame elektriciteit uit zon en wind. Jaarlijks zijn richting 2030 miljarden te besparen met investeringen in flexibele apparaten. Zo’n investering  verdient zich dan in een paar jaar terug. Dat blijkt uit onderzoek van Recoy voor een drietal technieken in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Bedrijven die meebewegen met het weer besparen veel geld en uitstoot, want schone stroom is vaak goedkope stroom,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.

Recoy zette de businesscase voor drie al functionerende flexibele technieken op een rij. Door te investeren in een batterij van drie megawatt kan een bedrijf wel €700.000 per jaar besparen op de energierekening. Een 5 MW elektrische boiler kan €500.000 per jaar opleveren en het flexibel opereren van een vrieshuis scheelt zonder investeringskosten €10.000 euro per jaar. Afgezet tegen de investeringskosten, betekent dat voor de terugverdientijden 2-6 jaar (e-boiler), 3-5 jaar (batterij) en pure winst in het geval van het koel-vriessysteem omdat daar geen extra investeringen voor nodig zijn.

“Binnen de industrie zijn aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk. Bij de juiste commerciële en technische omstandigheden kunnen bedrijven landelijk miljarden per jaar verdienen richting 2030,” zegt Robert Kleiburg, Managing Director van Recoy. Daarnaast zorgt deze voor een CO2-reductie van meerdere megatonnen per jaar. Dit komt doordat deze bedrijven meer zon en wind gebruiken en minder hoeven terug te vallen op kolen- en gascentrales.

Bij deze berekening is ervan uitgegaan dat commerciële en technische omstandigheden goed zijn voor het ontwikkelen van flexibel gebruik van energie. Het is met name nodig dat er voldoende infrastructuur en materialen beschikbaar zijn en contracten waarin flexibiliteit een prijs krijgt.

“Dit onderzoek laat zien dat flexibiliteit loont, met als prachtige bijvangst dat ons energiesysteem beter profiteert van de snelle groei van zon en wind en netbeheerders worden ontlast,” zegt Van der Gaag.

Door de snel groeiende opwek van zonne- en windenergie zijn er steeds vaker overschotten op de markt, met lage of zelfs negatieve prijzen. Dat zal alleen maar toenemen. Omdat de gemiddelde energieprijzen hoog zijn, loont het voor bedrijven bij uitstek om nu te investeren in technieken om die ‘overtollige’, goedkope stroom flexibel te benutten. Door elektriciteit op te slaan (in warmte, in koude of in een batterij) en te gebruiken op een moment dat de prijzen juist hoog zijn, of door je productie op de prijzen aan te passen. Dat is niet alleen goed nieuws voor ondernemers, maar ook voor het klimaat en ons energiesysteem, dat zulke flexibele capaciteit keihard nodig heeft.

Volgens de recent door PBL gepubliceerde Klimaat en Energieverkenning is het percentage duurzame elektriciteit in 2030 al 85 procent. Daarmee wordt het de hoogste tijd te investeren in flexibele, CO2-vrije capaciteit. Immers: er zijn ook dagen dat zon en wind veel minder of zelfs niet beschikbaar zijn. Slim omgaan met pieken kan op korte termijn bovendien helpen om filevorming op het net (‘congestie’) te verhelpen. De industrie heeft allerlei opties om slim en flexibel om te gaan met de ‘overtollige’ stroom, bedrijfsspecifiek vertrouwelijk inzicht kan ook verkregen worden met de Value Flex Tool van TenneT. Opties zijn bijvoorbeeld batterijen, de omzetting van stroom naar warmte (e-boilers, e-heaters of opslag in buffervaten) of koude (koel- en vrieshuizen), opslag in halffabricaten (vooruit produceren) of het opslaan van stroom in elektrische busjes en trucks.

Lees hier het rapport Recoy: Onderzoek ter bewustwording van de waarde van flexibiliteit (jan 2023)


Misschien ook interessant