AO over Energie in Tweede Kamer

14 oktober 2016

Van een verplichting voor energieleveranciers, ISDE tot windmolens. Afgelopen 5 oktober vond het eerste deel van het AO Energie plaats in de Tweede Kamer. Daar werd onder meer gesproken over het Energieakkoord, dat geëvalueerd is door een onafhankelijk onderzoeksbureau en medio oktober vergeleken gaat worden met de NEV 2016.

Minister Kamp benadrukte in het AO nog maar weer eens het belang om de Energieakkoord doelen te behalen. De doelen 100 PJ extra energiebesparing en 14/16% schone energie in 2020 zullen hierbij extra inspanning vergen, volgens hem. Kamp is van plan om 15 tot 20 PJ extra te behalen in de gebouwde omgeving. Hij kondigde aan dat er een verplichting zal komen voor de energieleveranciers. Ook zal er worden gekeken naar een subsidie tenderregeling. Iedereen zal namelijk moeten meedoen aan het realiseren van de transitie, dus ook de bedrijven. Kamp komt daarom ook nog met een verplichting voor de zware industrie.

Zon, wind en biomassa
Om het 14% doel te halen zullen alle mogelijkheden ten volle benut moeten worden, dus naast zon, ook wind en biomassa. Om dit doel te behalen zal er onder andere meer geld naar de ISDE+ gaan. Een ander onderwerp op de agenda was het SDE+ budget. Voor de eerste ronde van de SDE+ was er dit jaar 4 miljard euro beschikbaar gesteld, terwijl er voor 8,2 miljard euro aan (3354) aanvragen lag. Voor de tweede ronde SDE+ is dan ook het budget verhoogd van 4 naar 5 miljard. Kamp benadrukte dat we niet alle pijlers op zonne-energie moeten zetten.

Verder is er gediscussieerd over draagvlak voor het bouwen van windmolens. Dat draagvlak belangrijk is, is wel gebleken uit de praktijk. Er is gesproken over het verplichten van een gedragscode of het betrekken van lokale mensen via compensatie en/of participatie. Biomassa blijft onderwerp van discussie in de Kamer. Kamp zegt biomassa nodig te hebben om doelstellingen te behalen. In november komt de Minister met besluitvorming over de sluiting van de kolencentrales en het Urgenda-vonnis.


Misschien ook interessant