Aangenomen amendementen begroting EZK

15 oktober 2023

De NVDE verwelkomt de aangenomen amendementen behorende bij de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat die op 24 oktober is vastgesteld in de Tweede Kamer. Het betreft onderstaande 5 amendementen:

Amendement van Boswijk, Erkens en Eppink over verlenging van extra budget voor de ISDE regeling.
Dit amendement zorgt ervoor dat €20 miljoen uit het resterende budget beschikbaar blijft voor de ISDE regeling in de jaren 2024–2027.

Amendement van Erkens, Grinswis, Boswijk en Stoffer voor het tegengaan van netcongestie.
Met dit amendement wordt €55 miljoen vrijgemaakt om in 2024 te beginnen met het snel vrijspelen van ruimte op het stroomnet.

Amendement van Kröger en Boucke over middelen voor een kwaliteitsbudget.
Met dit amendement wordt €25 miljoen gereserveerd voor een kwaliteitsbudget voor het herstellen en versterken van de ecologie en landschapskwaliteit bij en rondom projecten voor hernieuwbare energie op land.

Amendement van Boucke, Dijk en Kröger over dekking voor middelen voor zonnepanelen op scholen.
Via de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen scholen subsidie ontvangen om te
verduurzamen, bijvoorbeeld door zonnepanelen aan te schaffen.

Amendement van Kröger en Grinwis over middelen voor de SCE ten behoeve van burgerinitiatieven.
Met dit amendement wordt voor een periode van vier jaar €20 miljoen. Cumulatief gereserveerd voor het stimuleren van energiecoöperaties en andere burgerinitiatieven in de energietransitie.


Misschien ook interessant