Handtekeningen onder Klimaatakkoord in 2019 verwacht

18 oktober 2018

De gesprekken over het Klimaatakkoord zijn in volle gang. De NVDE zit aan vier van de zes tafels. We maakten een infographic die de tafels en werkgroepen laat zien. De NVDE reageerde op de analyse van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord door het PBL, en op de kabinetsappreciatie op 5 oktober. De Tweede Kamer zal na het herfstreces over het Klimaatakkoord-in-wording debatteren. Op 1 december moeten de tafels het ontwerp-klimaatakkoord gereed hebben.

Minister Wiebes en Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad streven ernaar om voor de Kerst het ontwerp-klimaatakkoord gereed te hebben, gedragen door deelnemende partijen en de politiek. Daarvoor moeten de tafels rond 1 december klaar zijn. Na de Kerst volgt een doorrekening door de planbureaus, een kabinetsbesluit, Kamerdebat en finale onderhandelingen, die zullen leiden tot handtekeningen onder het Klimaatakkoord.


Misschien ook interessant