Stichting NHK is lid geworden van NVDE

4 oktober 2018

De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) is een platform waar voortdurend de kwaliteit en de installatie van hout-, pellet- en gasgestookte haarden en kachels wordt bevorderd. Ook draagt de NHK bij aan innovaties en kwaliteitsverbetering door gerichte samenwerkings- en overlegvormen. Zowel fabrikanten (NHK fabrikanten-importeurs) als detaillisten (NHK verkoop-installatie) ondersteunen de activiteiten van de Stichting NHK.
“De NHK koos bewust voor een NVDE-lidmaatschap,” zegt Gert Kooij van NHK. “Een gezamenlijke aanpak op de bevordering van duurzame energie is nodig. Op dit moment krijgt vooral biomassa vaak onterecht veel negatieve aandacht. Daar kan alleen vanuit de gezamenlijkheid aan worden gewerkt. De instrumenten voor een significante kwaliteitsverbetering zijn bekend. De randvoorwaarden voor succes ontbreken echter nog. Die kunnen alleen door intensieve samenwerking worden veranderd. De NVDE biedt die samenwerking.”
“Met de NHK erbij zijn alle brancheorganisatie die streven naar duurzame decentrale warmte met biomassa vertegenwoordigd in de NVDE,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Samen kunnen we zorgen dat oude kachels zo snel mogelijk vervangen worden door veel efficiëntere en schonere. Moderne pelletkachels en biomassaketels vormen duurzame alternatieven voor cv-ketels op gas.”

Gespreks- en kennispartner
De NHK is onder andere gespreks- en kennispartner voor diverse stakeholders, waaronder de overheid. Ook is de NHK een actieve deelnemer in het Platform Houtrook en Gezondheid. Binnen het Platform wordt actief meegedacht in praktische en haalbare oplossingsrichtingen om overlast en klachten te voorkomen of te verminderen.

Vier pijlers
Met een op kwaliteit gerichte benadering wil de NHK bijdragen aan een verbetering van het huidige imago van lokale biomassaverbranding. Dat kan worden bereikt als een gelijk speelveld ontstaat voor alle marktpartijen, met aandacht voor veiligheid en milieu. Hierbij zijn een viertal pijlers van belang:

Kwalitatieve toestellen

  • minimaal EcoDesign
  • geen openhaarden maar gesloten toestellen

Kwalitatieve installatie

  • Conform Bouwbesluit
  • Minimale opleidingseis voor installateurs
  • Controle op eindkwaliteit (steekproef, certificering, kwaliteitsborging)

Kwalitatieve brandstof

  • duidelijke normering
  • toezicht en handhaving

Kennis en gedrag stoker

  • voorlichting en training
  • toezicht en handhaving

Toestel is halffabricaat, installatie is eindproduct
Aandacht voor kwaliteit in de hele keten is het afgelopen decennium een belangrijk speerpunt voor de NHK geweest. De NHK hanteert daarbij de stelling dat een toestel een halffabricaat is. De totale installatie met kennis en kwaliteit als toegevoegde waarde vormt het eindproduct.

Vakopleiding
Voor dit alles vormt de geaccrediteerde Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen een belangrijke basis. Deze vakopleiding is door de NHK ontwikkeld en wordt in een e-learning (online) vorm actueel gehouden. Deze vakopleiding kent naast een module gas (gericht op installaties met aardgas en (bio)propaan), ook een uitgebreide module biomassa (hout en pellets). In deze module biomassa is naast praktijkkennis ook de actuele wet- en regelgeving rond vaste biobrandstoffen en de bijbehorende installatie opgenomen.


Misschien ook interessant