Antoinette Laan (VVD) bezoekt windpark Wieringermeer

31 augustus 2018

Antoinette Laan, Kamerlid voor de VVD, en haar medewerker Joey Engelen brachten op 30 augustus een bezoek aan windpark Wieringermeer van Nuon. De NVDE vergezelde hen. Dit windpark in aanbouw wordt het grootste van Nederland met een totale capaciteit van 300 MW. Bijzonder is de ontstaansgeschiedenis:  De ontwikkeling van dit windmolenpark startte 10 jaar geleden via een samenwerking tussen ECN, Nuon en partners (vaak lokale agrariërs) , en Windcollectief Wieringermeer. In september 2017 heeft Vattenfall 32 windturbines van Windcollectief Wieringermeer overgenomen en is daarmee eigenaar van 82 turbines. ECN blijft eigenaar van de resterende 17 windturbines in het windpark. Er is gekozen voor nieuwe opstellingen die beter passen in het landschap. Dit sluit aan bij het thema van het werkbezoek van Laan: ruimtelijke ordening en duurzame energie. Antoinette Laan: “De realisatie van windpark Wieringermeer lijkt mij vanwege de samenwerking tussen alle partijen een prachtig voorbeeld voor andere windparken in Nederland.”

In de komende periode zal de Rijksoverheid een Nationale Omgevingsvisie publiceren, waarin duurzame energie is benoemd als één van de speerpunten. Ook worden er steeds meer stappen gezet in de uitwerking van de Omgevingswet. Tegelijkertijd lopen er onderhandelingen over het Klimaatakkoord, waarin ruimte voor duurzame energie een belangrijke rol speelt. Onder andere via de Regionale Energiestrategieën die zullen worden opgezet in het komende jaar. Het wordt nog een hele toer om deze processen op een zinnige wijze op elkaar af te stemmen.

Op het windpark Wieringermeer valt te zien hoe leefomgeving en duurzame energie in de praktijk tot elkaar komen. Denk bijvoorbeeld aan de afstemming tussen de oogst van de agrariër en de bouw van het windpark. Het komend jaar wordt er nog stevig doorgebouwd aan het park, dat eind 2019 in gebruik zal worden genomen.

Antoinette Laan: “Het opwekken van duurzame energie neemt meer ruimte in beslag dan het opwekken van stroom uit fossiele brandstoffen. Aangezien we in een klein landje wonen, neemt de ruimteconcurrentie toe. We willen allemaal op dezelfde vierkante meters leven. Efficiënt omgaan met ruimte met aandacht voor gebruikers en het landschap, zoals in Wieringermeer gebeurd, is daarom noodzakelijk.”


Misschien ook interessant