Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. Met deelnemers vanuit al deze invalshoeken wil de NVDE  het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.

meer over NVDE


Laatste nieuws

 

Factsheet Zonnestroom

Nieuw! NVDE publiceert factsheets over duurzame energie-technieken. De NVDE publiceert vanaf nu iedere maand een factsheet over een duurzame energietechniek. Vandaag vindt u hier de eerste, over zonnestroom. De factsheets bevatten cijfers, feiten en grafieken. Ze leggen op een laagdrempelige manier uit hoe de techniek werkt. U kunt de factsheets benutten voor communicatie naar een […]

Lees meer
 

Olof van der Gaag, NVDE, in Trouw duurzame top 100

Olof van der Gaag, directeur NVDE, staat in de Duurzame Top 100 van Trouw op nummer 86. Hij komt nieuw binnen in de Top 100. Trouw roemt zijn vermogen om nieuwe bedrijven te laten aanhaken bij de energietransitie en om te zorgen dat mensen zelf aan de slag kunnen met duurzame energie. De jury schrijft: […]

Lees meer
 

Tom van der Lee (GroenLinks): “De uitstoot van CO2 moet een fors hogere prijs krijgen”

Tom van der Lee (GroenLinks) vindt dat de uitstoot van CO2 een fors hogere prijs moet krijgen. Dan wordt het voor bedrijven interessant om te investeren in duurzame energie. En bij cruciale projecten moet de overheid via een groene investeringsbank zelf risicodragend mee-investeren. Hij maakt zich zorgen over de uitstoot door lucht- en scheepvaart en […]

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

Energie Zone Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV)

24, 25 en 26 oktober, Hardenberg

Ruim 17.000 agrariërs komen op 24, 25 en 26 oktober naar de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Hardenberg. De NVDE werkt samen met dit toonaangevende agrarische platform.

De Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Hardenberg ondersteunen agrariërs om hun bedrijf op het gebied van duurzame energie toekomstbestendig te maken. Daarvoor is het onderdeel ‘Energie Zone: van bron naar vermogen’ tijdens de landbouwdagen. De bezoekende agrariërs komen uit zowel Noord-, Oost- en Midden-Nederland als de Duitse grensgebieden (25 procent).

Deelnemende bedrijven aan de Energie Zone zijn afkomstig uit de hele keten. In het verlengde hiervan biedt de organisatie kennissessies aan. De organisatie biedt ruimte voor informatieve lezingen op het gebied van o.a. zonne-, wind-, water- en bio-energie en aardwarmte.

 

Bekijk de website

Sunday NL

8 november, Bussum

Het evenement staat net als andere jaren in het teken van de ontmoeting tussen onderzoek en praktijk. De Sunday is al jaren dé plek waar de gehele Nederlandse solar community elkaar treft!

“Hét jaarlijkse zonne-energiecongres van Nederland waar onderzoek en praktijk elkaar ontmoeten”

De Sunday biedt u de unieke kans om in één dag geïnformeerd te worden over de status en ontwikkelingen op het gebied van wetenschap naar pv-materialen en processen, innovaties in zonne-energiesystemen, financiering van zonne-energiesystemen en innovatie, wet- en regelgeving, marktontwikkeling en praktijkervaringen.

Bekijk de website

Congres energietransitie en geothermie

donderdag 9 november, 's-Gravenzande

De gemeente Westland organiseert  in samenwerking met het Platform Geothermie en Greenport Westland/Oostland voor de 3e keer een congres over duurzame energie, met daarbij speciale aandacht voor aardwarmte.

Het congres is bedoeld voor ondernemers in de glastuinbouw en andere belangstellenden die direct of indirect in geothermie en energietransitie geïnteresseerd zijn. Tijdens de bijeenkomst komen onderwerpen aan de orde zoals beleid, techniek, financiering, uitvoering en ontwikkelingen op het gebied van aardwarmte in binnen- én buitenland. Er wordt gekeken naar al lopende projecten en de lessen die daaruit geleerd zijn.

Bekijk de website

Klimaattop Noord NL 2017

9 november, Groningen
In Groningen, Fryslân en Drenthe willen we écht werk maken van de energietransitie. Niet blijven mijmeren over een betere toekomst voor de volgende generatie, maar actie! Werken aan concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050. Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 zijn de eerste klimaatacties in gang gezet. Maar dat alleen is niet genoeg. Het is tijd om de klimaattop naar de regio te halen en het stokje over te nemen.

Een dag waarop we samen met bedrijven, overheden en instellingen uit de drie noordelijke provincies zelf de regie pakken, concrete afspraken maken, elkaar inspireren en de regio als koploper op de kaart zetten.
Thema’s die aan bod komen: slim duurzaam produceren, slim besparen in de gebouwde omgeving, slim besparen in de industrie, slim balanceren en nog veel meer…

Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?