De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. Met deelnemers vanuit al deze invalshoeken wil de NVDE  het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.

meer over NVDE


Laatste nieuws

 

NVDE is positief over het Interbestuurlijk Programma (IBP)

De NVDE is positief over het Interbestuurlijk Programma (IBP) dat het Rijk en de decentrale overheden hebben ondertekend. In het IBP hebben overheden afspraken gemaakt over opgaven in het fysieke en sociale domein, waaronder klimaat, toekomstbestendig wonen en het versterken van de regionale economie. De NVDE is positief over de interbestuurlijke en interdepartementale benadering van […]

Lees meer
 

NRC Live Energieserie

Na de succesvolle NRC live serie over de energietransitie is de NVDE betrokken bij de nieuwe serie inspirerende avonden. Met welke behapbare stappen kunnen bedrijfsleven en overheid de energietransitie in de stedelijke omgeving verder versnellen? In vijf avonden zoeken wij naar de meest effectieve initiatieven. Met een inspirerende aftrap en vier avonden over het toewerken […]

Lees meer
 

SER komt met aanvullende maatregelen in Uitvoeringsagenda EnergieAkkoord

Met een pakket aanvullende afspraken en een maximale inzet van de uitvoerende partijen moet het toch nog kunnen lukken om de doelen van het energie-akkoord te halen, constateert Ed Nijpels vandaag bij de overhandiging van de Uitvoeringsagenda EnergieAkkoord. Er moet snel meer wind op land komen, en bedrijven moeten gaan bewijzen dat ze alle benodigde eneriebesparingmaatregelen […]

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

POM Lagerhuis Bijeenkomst Manifest ‘De veranderopgave voor omgevingsmanagement’

De bijeenkomst bij Infram B.V. staat in teken van het vraagstuk: “Wat gaat de nieuwe Omgevingswet betekenen voor het vak omgevingsmanagement en de rol van omgevingsmanager?”

Tijdens de bijeenkomst wordt in 5 rondes over 5 stellingen gedebatteerd. Vijf deelnemers wordt gevraagd een inleidende pitch te geven op de stelling. De uitkomsten uit de 5 discussierondes wordt door een speciale tekenaar visueel genotuleerd. Deze tekenaar maakt hiervan het omgevingsmanifest: ‘De veranderopgave voor omgevingsmanagement’. Het Manifest wordt later dit jaar door het POM aangereikt aan het programma ‘Eenvoudig Beter’ en het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.

Bekijk de website

Kennisagenda Aardwarmte

De Kennisagenda Aardwarmte is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron.

Bekijk de website

NRC Live Energieserie, De Grote Aftrap

Inspiratie aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen
Wat kunnen overheid en bedrijfsleven nu al doen om de energietransitie in de stad in een stroomversnelling te krijgen? Welke stappen hebben de meeste impact? Hoor hoe je aan grote doelen kunt werken zonder hier helemaal gek van te worden, discussieer mee met sleutelspelers in de energietransitie en maak kennis met de factcheckers van NRC. Olof van der Gaag is een van de sprekers deze avond.

Bekijk de website

NRC Live Energieserie, De energieproducerende wijk

Van utopie tot maakbaar ontwerp
Hoe ziet de energieproducerende wijk eruit? Kunnen we de belofte van het slimme net inlossen? En wat hebben nieuwe, duurzame energieproducenten nodig om hun impact te vergroten? Krijg inspiratie uit de architectuur en technologie, hoor de ervaringen van “prosumenten” en denk mee over mogelijke nieuwe samenwerkingen.

Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?