Sunday

Nederlands grootste zonne-energiecongres in ‘t Spant te Bussum. Het SundayNL-congres wordt jaarlijks georganiseerd door Holland Solar, TKI Urban Energy, TNO, Solliance, NWO, SOLA en Solar Magazine.