Oplossingsrichtingen stikstofaanpak

Met deze verdiepingscursus geeft Berghauser Pont Academy u inzicht in de gevolgen van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) uitspraak. Daarna wordt er ingezoomd op de oplossingsrichtingen hiervoor.