plaatje Aandeel energiebronnen scenariostudie | Scenariostudie: 100% hernieuwbaar in 2050 technisch haalbaar; industrie is ‘dark horse’