Lotte-van-Vlimmeren-An-explorative-scenario-study-into-a-100-procent-renewable-energy-system-in-the-Netherlands-in-2050-definitief | Scenariostudie: 100% hernieuwbaar in 2050 technisch haalbaar; industrie is ‘dark horse’

Lotte-van-Vlimmeren-An-explorative-scenario-study-into-a-100-procent-renewable-energy-system-in-the-Netherlands-in-2050-definitief.pdf