Over de vereniging

15 oktober 2015

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De aangesloten bedrijven zijn actief in hernieuwbare elektriciteit, warmte en gassen en in duurzame mobiliteit, de gebouwde omgeving en de industrie. De activiteiten voor duurzame energie bij 1.600 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim € 43 miljard en bijna 200.000 werknemers in Nederland. Ongeveer twee derde van de hernieuwbare energieconsumptie in Nederland wordt door NVDE-leden opgewekt, van windenergie op zee tot geothermie en zonnevelden. Ze verzorgen bij elkaar de energievoorziening voor miljoenen Nederlanders en doen onderzoek en advieswerk. De NVDE vertegenwoordigt de helft van de isolatiemarkt en levert ruim vijftien procent van de elektrische auto’s die er in Nederland rijden. De vereniging is in 2015 opgericht.

Word lid!

Er wordt in Den Haag goed geluisterd naar de visie van de NVDE op de beleidsmaatregelen die nodig zijn voor de energietransitie, juist omdat deze visie door de vele NVDE-leden gezamenlijk bepaald wordt. De NVDE heeft goede contacten met politici, ministeries en andere stakeholders. We praten mee bij de uitvoeringsoverleggen van het Klimaatakkoord. De NVDE is sparring partner van de ministeries op het gebied van subsidieregelingen voor duurzame energie en mobiliteit.

Is overheidsbeleid relevant voor uw bedrijf of uw klanten? Wilt u via de NVDE mede invloed uitoefenen op het energie- en mobiliteitsbeleid? Wilt u onderdeel zijn van een groeiende groep koplopers in de energietransitie? Word dan lid van de NVDE!

Dit levert uw bedrijf invloed op het energiebeleid op, evenals een netwerk van koploperbedrijven in de transitie. U bent voortaan op tijd op de hoogte via meetings, ledennieuwsbrieven en de politieke monitor. Ook geven we u een podium: in nieuwsbrieven (die gaan naar 10.000+ professionals in de energiesector), op social media, door werkbezoeken van Kamerleden, in webinars, etc.

Lidmaatschap van de NVDE is mogelijk voor bedrijven of (branche-)organisaties die de beginselverklaring onderschrijven. Het organogram van de NVDE-commissies en -werkgroepen vindt u hier. U kunt voor een bescheiden bedrag lid worden, afhankelijk van de omvang of omzet van uw bedrijf of organisatie. Als u interesse heeft in lidmaatschap, neem dan contact op via kantoor[at]nvde.nl of 030 – 23 40 503

Op de hoogte

De NVDE stuurt regelmatig nieuwsbrieven. Eerdere edities vindt u hier. Wilt u op de perslijst van de NVDE? Laat dit aan ons weten door een e-mail te sturen naar communicatie[at]nvde.nl.

Stage bij de NVDE

We hebben doorlopend plekken voor stagiairs of afstudeerders op het gebied van Public Affairs en communicatie. Zie de berichten op deze website of vraag ernaar via kantoor[at]nvde.nl


Misschien ook interessant