191120 persbericht convenant zonsector | Zonsector en netbeheerders slaan handen ineen om meer zonnestroom het net op te krijgen