191120 persbericht convenant zonsector – convenant | Zonsector en netbeheerders slaan handen ineen om meer zonnestroom het net op te krijgen