18GASPOR01 – 31-01 – COLUMN – OLOF – GRAFIEK | In de zonnesector komt nu de verbeelding aan de macht