NVDE-KJB_2338 klein | Verslag ronde tafelgesprekken over corona en energietransitie met Koning Willem-Alexander