Vacature NVDE: Public Affairs-professional Duurzame Mobiliteit

De NVDE zoekt versterking op het terrein van duurzame mobiliteit (0,8 fte) met een initiatiefrijke public affairs-professional. Deze persoon zal intensief samenwerken met de voorzitter en collega’s van de NVDE, en met commissies en werkgroepen die binnen de NVDE actief zijn.

Over de functie:

 • Je werkt samen met de NVDE-leden aan verduurzaming van mobiliteit en bent de link tussen duurzame bedrijven, overheid en politiek.
 • Je vertegenwoordigt de NVDE in overleggen met de overheid en bouwt een netwerk op in de mobiliteitswereld.
 • Je werkt samen met de NVDE-leden nieuwe visies uit op verduurzaming van mobiliteit en legt de link met de energietransitie. Denk onder meer aan vrachtwagens op elektriciteit en groene waterstof, zero emissie binnenvaart en openbaar vervoer en deelmobiliteit.
 • Je probeert wetgeving en beleid te beïnvloeden, zodat deze duurzaam en toekomstbestendig worden.
 • Je vervult de secretariaatsfunctie in commissies en werkgroepen.
 • Je levert op eigen thema’s een actieve en agenderende bijdrage die slim inspeelt op de ontwikkelingen en actualiteit bij o.a. overheid, politiek, media en bedrijfsleven.
 • Je stimuleert de samenwerking tussen leden en met andere partijen.

Functievereisten:

 • Enkele jaren ervaring in een rol op het terrein van public affairs;
 • Brede bekendheid en affiniteit met inhoud en krachtenveld rond duurzame mobiliteit in Nederland, bij voorkeur ook op EU-niveau;
 • Affiniteit met de diverse aspecten van belangenbehartiging en politieke behendigheid;
 • Sensitiviteit voor belangenverschillen, verstaat de kunst van bruggen bouwen, maar ook sterk gericht op het realiseren van resultaten;
 • Verbindende, enthousiasmerende en resultaatgerichte persoonlijkheid;
 • Netwerk bij relevante overheden en maatschappelijke organisaties;
 • Representatief, diplomatiek, impact, doortastend en doelgericht;
 • Zelfstandig, initiatiefrijk en flexibel;
 • Ondernemend en in staat bijdrage te leveren aan ledenwerving;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Uitstekende mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Engels en Nederlands).

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De aangesloten bedrijven zijn actief in hernieuwbare elektriciteit, warmte en gassen en in duurzame mobiliteit, gebouwde omgeving en industrie. De activiteiten voor duurzame energie bij onze 1.600 aangesloten bedrijven zijn goed voor een omzet van ruim € 43 miljard en bijna 200.000 werknemers in Nederland. Ongeveer twee derde van de hernieuwbare energie in Nederland wordt door NVDE-leden opgewekt. De NVDE vertegenwoordigt de helft van de isolatiemarkt en leverde ruim veertig procent van de elektrische auto’s die er in Nederland rijden. De vereniging is in 2015 opgericht.

De NVDE werkt hard aan versnelling van de energietransitie. Daarvoor is samenwerking en daadkrachtige politiek nodig. Als ondernemers zien we volop kansen. De NVDE neemt deel aan diverse overlegorganen rond het Klimaatakkoord en is intensief betrokken bij de voorbereiding en uitwerking van het beleid dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. De NVDE werkt met een staf van 16 medewerkers en is georganiseerd in commissies en werkgroepen die strategieën en standpunten bepalen. De NVDE is gevestigd in Utrecht en heeft een klein kantoor in Den Haag.

Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie en reacties: Marc Londo, inhoudelijk directeur, marclondo@nvde.nl
Een eerste selectie zal op 2 oktober 2023 plaatsvinden. Reageren graag voor deze datum.

Artikel delen?