NVDE verkiezingsoverzicht kleinere partijen_Pagina_3 | Overzicht van klimaat en energie in de verkiezingsprogramma’s van kleinere partijen