Motivaction Draagvlak website | Opinie-onderzoek: burgers positiever over energietransitie door oorlog Oekraïne