image003 | Open Energie Dag en campagne voor draagvlak voor duurzame energieprojecten