ontwerp NOVI | Ontwerp Nationale Omgevingsvisie biedt ruimte voor de energietransitie