190924 Zienswijze NVDE op ontwerp-NOVI | Ontwerp Nationale Omgevingsvisie biedt ruimte voor de energietransitie

190924-Zienswijze-NVDE-op-ontwerp-NOVI.pdf