regeerakkoord3 | NVDE over regeerakkoord: blij met doelen en duiten, snel vertalen naar daden